Ten dodatek od ZUS należy się, jeśli masz dzieci. Można wybrać - 500 lub 1000 zł miesięcznie w zależności od długości przyznawania świadczenia

To kolejny krok na drodze do poprawy sytuacji i jakości życia polskich rodzin. Rodzinny kapitał opiekuńczy to nowe świadczenie dla rodziców, które otrzymają na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym dziecko to kończy 12. miesiąc życia do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 35. miesięcy. Maksymalna wysokość przysługującego kapitału to aż 12 tys. zł na dziecko.

Ten dodatek od ZUS należy się, jeśli masz dzieci. Można wybrać – 500 lub 1000 zł miesięcznie w zależności od długości przyznawania świadczenia
Podaj dalej

Dla kogo?

RKO przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca. Rodzice małych dzieci otrzymają więc maksymalnie do 12 tys. zł. Świadczenie jest wypłacane co miesiąc i wynosi:

  • 500 zł, jeśli rodzice lub opiekunowie wybrali, że chcą je otrzymywać przez dwa lata,
  • 1000 zł, jeśli rodzice lub opiekunowie wybrali, że chcą je otrzymywać przez rok.

Wsparcie nie zależy od dochodów rodziny i nie jest opodatkowane.

Blisko 94 proc. wniosków składanych jest na jedno dziecko. Zdecydowana większość rodziców, bo aż 88 proc., decyduje się na wyższą kwotę świadczenia. Według najnowszych danych liczba złożonych wniosków o RKO od początku funkcjonowania programu przekroczyła 770 tys. Do tej pory ZUS wypłacił ponad 700 tys. świadczeń na łączną kwotę 5 mld zł. Kolejne wypłaty są przygotowywane.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podejmuje działania, aby pieniądze trafiały do rodzin jak najszybciej. Aktualnie poziom realizacji wniosków przez ZUS wynosi blisko 99 proc. Oznacza to, że są one obsługiwane praktycznie na bieżąco.

Ważne terminy!

Aby otrzymać rodzinny kapitał opiekuńczy w maksymalnej kwocie, tj. 12 tys. zł, rodzic powinien złożyć wniosek w okresie od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 9 miesięcy do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13. miesiący. W przypadku złożenia wniosku po upływie tego okresu, kapitał będzie przysługiwał od miesiąca złożenia wniosku.

Daje to rodzicom aż 5 miesięcy na złożenie wniosku, aby uzyskać kapitał w pełnej wysokości. W przypadku złożenia wniosku po upływie tego okresu, rodzic otrzyma kapitał pomniejszony o 500 zł za każdy miniony miesiąc od ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia.

Jeśli przed 1 stycznia 2022 r. dziecko skończyło już 12 miesiąc życia, ale nie ukończyło 35 miesiąca życia, rodzic powinien złożyć wniosek w styczniu br. – wtedy należny kapitał zostanie przyznany proporcjonalnie od stycznia do końca miesiąca w którym dziecko kończy 35 miesiąc życia . Jeśli złoży wniosek później – otrzyma świadczenie od miesiąca złożenia wniosku.

Przeczytaj również