Posiadasz jeszcze ten dokument? Jeśli tak, to możesz dostać kilka tys zł. mandatu

Posiadasz jeszcze ten dokument? Jeśli tak, to możesz dostać kilka tys zł. mandatu

1

Podaj dalej

Zakup nowego samochodu wywołuje u każdego kierowcy spore emocje. Należy jednak pamiętać, że wchodząc w posiadanie wymarzonego auta mamy również pewne obowiązki, których zaniedbanie może nas sporo kosztować. A zapomnieć o czymś do rzecz ludzka, zwłaszcza w ferworze radości, kiedy poza nowym samochodem wiele rzeczy schodzi na drugi plan.

Obecnie nie ma obowiązku posiadania dowodu rejestracyjnego podczas kontroli drogowej. Jednak w trakcie kontroli policja może wszystkie informacje związane z naszym prawem jazdy, ubezpieczeniem i wspomnianym dowodem rejestracyjnym sprawdzić w systemie CEPIK. Jeśli okaże się, że kierowca nie wymienił pozwolenia czasowego na właściwy dowód rejestracyjny, funkcjonariusz może ukarać go mandatem w wysokości do nawet 5 tys. zł.

Jak złożyć wniosek o dowód rejestracyjny?

Po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym okresie pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w tut. urzędzie na dowód rejestracyjny. W celu wymiany właściciel powinien przedłożyć:

  • pozwolenie czasowe wydane przy rejestracji
  • kartę pojazdu
  • dowód osobisty
  • polisa ubezpieczenia OC (do wglądu)

Dlaczego trzeba wymienić pozwolenie czasowe?

Obowiązek ten wynika z ustawy “Prawo o ruchu drogowym”. Ustawodawca zobowiązuje właściciela pojazdu do wymiany tzw. pozwolenia czasowego (zwanego też “dowodem tymczasowym” lub “miękkim dowodem”) na dowód stały w ciągu 30 dni od otrzymania pozwolenia czasowego. Przeterminowane (czyli nieważne) pozwolenie czasowe oznacza, że nie można poruszać się samochodem po drogach publicznych.

 

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News