PILNE: W Polsce powstanie kolejna, bardzo potrzebna obwodnica. Tysiące kierowców odetchnie z ulgą

PILNE: W Polsce powstanie kolejna, bardzo potrzebna obwodnica. Tysiące kierowców odetchnie z ulgą

droga ekspresowa S1 odcinek nowy (2)

Podaj dalej

7 maja 2022 r. została podpisana umowa o dofinansowanie obwodnicy Koziegłów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789. Obwodnica, której inwestorem jest Zarząd Województwa Śląskiego, uzyska 100 mln zł wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość tego zadania wyniesie 200 mln zł.

Ta inwestycja jest potrzebna

– Priorytetem obecnego rządu jest rozwój całej sieci dróg w Polsce, także tych samorządowych, za które odpowiadają władze lokalne. Dlatego wspieramy gminy, powiaty, województwa i miasta na prawach powiatu w budowie, rozbudowie i modernizacji dróg, z których codziennie korzystają miliony Polaków. Dzięki temu zwiększa się komfort życia i bezpieczeństwo w wielu regionach naszego kraju – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Dofinansowanie z RFRD obejmuje zarówno przygotowanie dokumentacji projektowej, jak i budowę obwodnicy Koziegłów. Planowany termin oddania do użytkowania nowej trasy o długości 7,3 km to koniec 2027 roku.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wsparcie uzyskują inwestycje polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji dróg samorządowych. W 2021 roku do tego programu włączone zostały obwodnice w ciągu dróg wojewódzkich. Dzięki temu dofinansowanych zostanie 51 zadań o łącznej wartości przeszło 4,5 mld zł.

W województwie śląskim wsparcie z nowego mechanizmu uzyska 6 zadań: 3 zgłoszone przez zarząd województwa i 3 realizowane w miastach na prawach powiatu. Łączna kwota dofinansowania dla tych inwestycji wyniesie ok. 515 mln zł.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg samorządy mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości nawet 80 proc. wartości zadania. W ciągu ostatnich trzech lat dzięki rządowemu wsparciu z RFRD (wcześniej Fundusz Dróg Samorządowych) udało się wybudować lub zmodernizować 14 tys. km dróg lokalnych.

To kolejna tego typu inwestycja w Polsce

12 kwietnia informowaliśmy, że minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz wiceminister infrastruktury Rafał Weber wzięli udział w podpisaniu umowy na realizację pierwszej obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej, dofinansowanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

– Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej jest uzupełnieniem systemu autostrad i dróg ekspresowych, a tym samym częścią spójnego i zintegrowanego systemu transportowego. Budujemy obwodnice nie tylko w ciągu dróg krajowych, ale również w ciągu dróg wojewódzkich, w mniejszych miejscowościach takich jak Kolno. Te drogi są niezwykle potrzebne dla lokalnych społeczności. Będą służyły lepszemu rozwojowi przedsiębiorstw i biznesu, ale również wyprowadzą ruch tranzytowy, który odbywa się przez te miejscowości – powiedział wówczas minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD), którego dysponentem jest Minister Infrastruktury, to kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News