PILNE: Rząd przyjął projekt Krajowego Systemu e-Faktur. To znaczne ułatwienie dla wszystkich przedsiębiorców

PILNE: Rząd przyjął projekt Krajowego Systemu e-Faktur. To znaczne ułatwienie dla wszystkich przedsiębiorców

PILNE: Rząd przyjął projekt Krajowego Systemu e-Faktur. To znaczne ułatwienie dla wszystkich przedsiębiorców

Podaj dalej

Rząd przyjął projekt Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), który ma na celu przyspieszenie cyfryzacji sektora publicznego. Projekt w znaczący sposób ułatwi przedsiębiorcom prowadzenie biznesu.

Polscy przedsiębiorcy od ponad roku mają możliwość dobrowolnego wystawiania e-faktur poprzez KSeF. Obowiązek e-fakturowania wejdzie w życie od 1 lipca 2024 r.

Krajowy System e-Faktur pozwoli na unowocześnienie:

  • procesów fakturowych,
  • obiegu dokumentów,
  • wykorzystywanych przez przedsiębiorców systemów fakturowych.

Jednolity standard e-faktury uprości proces dokumentowania transakcji, przyspieszy i zautomatyzuje wystawianie, przetwarzanie oraz archiwizację dokumentów. Szybsze procesowanie dokumentu to niższe koszty. Podatnicy będą dysponować na bieżąco (w czasie rzeczywistym) informacjami z faktur dla potrzeb zarządczych – w tym analityki, ale także w innych obszarach prowadzonej przez nich działalności.

Polscy przedsiębiorcy od 1 stycznia 2022 r. mają możliwość dobrowolnego wystawiania faktur poprzez KSeF. Obecnie e-faktura działa, jako jedna z dopuszczonych form dokumentowania sprzedaży, obok faktur papierowych i już występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych.

Elektronizacja wiążących informacji (e-WIS)

Projekt przewiduje także wprowadzenie wyłącznie elektronicznej obsługi wiążących informacji – WIT (wiążąca informacja taryfowa), WIP (wiążąca informacja o pochodzeniu), WIA (wiążąca informacja akcyzowa) oraz WIS (wiążąca informacja stawkowa) – poprzez rozbudowę i dostosowanie funkcjonujących już systemów informatycznych KAS (e-Urząd Skarbowy, Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych – PUESC).

Proponowane rozwiązania bazują na rozszerzeniu potencjału już funkcjonujących narzędzi KAS i nie wymagają technologicznego wdrożenia u podatników. Projekt nie wymaga dodatkowych wdrożeń u przedsiębiorców, nie ogranicza również dostępu do instrumentów takich jak WIS, WIA, WIT i WIP.

MINISTERSTWO FINANSÓW

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News