PILNE: Rusza projekt TEN-T. To najnowocześniejsze rozwiązanie dla polskich kierowców. Co to właściwie znaczy? [WYJAŚNIAMY]

PILNE: Rusza projekt TEN-T. To najnowocześniejsze rozwiązanie dla polskich kierowców. Co to właściwie znaczy? [WYJAŚNIAMY]

1460×616

Podaj dalej

GDDKiA kontynuuje realizację projektu pn. Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T – etap I (KSZRD). Umożliwi on dynamiczne zarządzanie ruchem na drogach krajowych oraz znacząco poszerzy zakres informacji przekazywanych poruszającym się po nich kierowcom.

W budynku przy ul. Płaskowickiej w Warszawie będzie funkcjonować Krajowe Centrum Zarządzania Ruchem. Na zdjęciu widać biurka operatorów z ustawionymi ekranami monitorów, a na ścianie przed nimi duży ekran z podziałem na mniejsze okienka umożliwiający monitoring wielu odcinków dróg.

Podczas spotkania, które odbyło się 20 kwietnia br., GDDKiA pokazało postęp prac nad realizacją KSZRD. Wzięli w nim udział wykonawcy Centralnego Projektu Wdrożeniowego (CPW) oraz Regionalnych Projektów Wdrożeniowych (RPW), przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, a także pracownicy GDDKiA.

– Jest to obecnie największy projekt ITS tego typu realizowany w Europie. Docelowo system umożliwi monitorowanie w czasie rzeczywistym wszystkich autostrad i dróg ekspresowych w Polsce i pozwoli na bieżące przekazywanie istotnych komunikatów kierowcom w sposób jednolity – powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

W ramach projektu KSZRD realizowane są umowy na Centralny Projekt Wdrożeniowy oraz Regionalne Projekty Wdrożeniowe w Łodzi, Gdańsku i Olsztynie, Katowicach oraz Wrocławiu i Opolu.

Intensywne prace

W ubiegłym roku GDDKiA zakończyła proces zawierania umów na realizację poszczególnych elementów projektu KSZRD, a tym samym rozpoczęto fazę jego realizacji i wdrożenia. Szczegółowo informowano o tym w styczniowym komunikacie.

W 2022 roku planowane jest zakończenie (przez wykonawcę CPW) prac prowadzonych w części budynku przy ul. Płaskowickiej w Warszawie, która dedykowana jest Krajowemu Centrum Zarządzania Ruchem. Kontynuowane będą prace w terenie związane z podłączeniem do sieci elektrycznej oraz światłowodowej stacji koncentracyjnych. Rozpoczął się też montaż poszczególnych urządzeń ITS (Inteligentne Systemy Transportowe), takich jak kamery czy tablice zmiennej treści.

W bieżącym roku trwać będą dalsze prace związane z wykonaniem oprogramowania systemu centralnego. Rozpocznie się też proces integracji systemu centralnego z systemami poszczególnych RPW. Ruszy również kampania informacyjno-promocyjna KSZRD oraz działania związane z wykonaniem i uruchomieniem portalu prezentacyjnego.

Inteligentny system na ponad 1100 km dróg

Łączna długość sieci drogowej objętej projektem KSZRD wynosi ok. 1100 km, co stanowi ok. 28 proc. długości sieci bazowej TEN-T na obszarze Polski. Ukończenie prac umożliwi zarządzanie ruchem na międzynarodowym szlaku transportowym łączącym Gdańsk z Czechami i Słowacją, prowadzącym przez Warszawę, Łódź i okolice Katowic, z odnogą do Wrocławia. CPW obejmie wybrane odcinki dróg w granicach woj. mazowieckiego – A2, S7 i S8. Cztery RPW obejmą natomiast pozostałe odcinki dróg wspomnianego szlaku transportowego: S6 i S7 na terenie woj. pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, A1 i A2 w woj. łódzkim, A1, A4, S1 w woj. śląskim oraz Autostradową Obwodnicę Wrocławia A8 i A4 w woj. dolnośląskim i opolskim.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu Łącząc Europę (ang. Connecting Europe Facility – CEF). Dofinansowanie wynosi 85 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Niezwykle ważna inwestycja

Projekt KSZRD stanowi kluczową część prac związanych z wdrożeniem Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem (KSZR) na sieci dróg krajowych. Będzie on wyposażony w najnowocześniejsze urządzenia, pozyskujące informacje m.in. o prędkości, liczbie i rodzaju pojazdów poruszających się daną drogą. Pokaże też dane o czasach przejazdu na poszczególnych trasach, informacje o stanie nawierzchni, zajętości miejsc parkingowych, a także dane meteorologiczne.

KSZR umożliwi dynamiczne zarządzanie ruchem i procesami utrzymania infrastruktury drogowej. Dostarczy też informacje o warunkach na drodze, w oparciu o aktualne dane.

KSZR obsługiwany będzie przez Krajowe Centrum Zarządzania Ruchem w Warszawie, przy ścisłej współpracy z Regionalnymi Centrami Zarządzania Ruchem w Strykowie (k. Łodzi), Widawie (k. Wrocławia), Dworku (k. Gdańska) i Kończycach (k. Katowic). W związku z realizacją projektu powstaje „serce” Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem, czyli system centralny. Jest to rozwiązanie teleinformatyczne, które docelowo zapewni obsługę wszystkich rozwiązań ITS na drogach krajowych.

Rozwiązania ITS powstają już, według ustalonych standardów, na inwestycjach realizowanych w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych. Będą one stopniowo włączane do KSZR, rozszerzając tym samym zasięg systemu o kolejne odcinki dróg.

Potrzebna dyskusja i cykliczne spotkania

Podczas spotkania przedstawiony został postęp prac nad CPW oraz RPW, podkreślone zostały też cele, które spełniać ma Krajowy System Zarządzania Ruchem. Wydarzenie było również okazją do dyskusji i wymiany opinii wszystkich stron zaangażowanych w realizację projektu KSZRD. Poruszone zostały m.in. kwestie związane z potrzebą standaryzacji poszczególnych elementów inwestycji oraz wyzwaniami, wynikającymi z bieżącej sytuacji geopolitycznej.

– Realizacja tak złożonych inwestycji wiąże się w obecnych czasach z szeregiem wyzwań, na które staramy się na bieżąco reagować. Jestem przekonany, że uda nam się je wspólnie pokonać i skutecznie zrealizować projekt, którego efekty zostaną docenione przez użytkowników dróg – powiedział Szef GDDKiA.

Kolejne spotkania dotyczące KSZRD, podsumowujące stan realizacji projektu, będą odbywać się cyklicznie.

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News