PILNE: Koniec podwyżek cen ciepła. Prezydent podpisał nowelizację ustawy, podano też do jakiego poziomu wyhamują ceny

PILNE: Koniec podwyżek cen ciepła. Prezydent podpisał nowelizację ustawy, podano też do jakiego poziomu wyhamują ceny

węgiel dopłaty dodatek na ciepło w blokach

Podaj dalej

Wielu Polaków w końcu odetchnie z z ulgą. Dokładnie 13 lutego Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw. Co oznacza to w praktyce? Cóż, w ogromnym skrócie, wzrost cen ciepła do końca 2023 roku zostanie zahamowany do poziomu nie wyższego, niż 40%. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało wczoraj komunikat w tej sprawie.

Chronimy odbiorców ciepła przed skutkami kryzysu energetycznego wywołanego przez agresję Rosji w Ukrainie. Ustawa zadziała na podwyżki, które zostały dokonane przed jej wejściem w życie. Oznacza to, że wzrost cen dostawy ciepła systemowego, obejmujący wszystkie opłaty i stawki nałożone na odbiorcę, nie może być większy niż 40 proc. w stosunku do cen obowiązujących 30 września 2022 r. – podkreśliła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Jeśli podwyżka przesłana odbiorcy przez spółdzielnię lub wspólnotę będzie wyższa, to nadpłata zostanie rozliczona przy kolejnych płatnościach – wyjaśniła.

Przepisy dają podstawę do wyrównania przedsiębiorstwom energetycznym nadmiernych wzrostów kosztów ogrzewania, tak by odbiorca – będący podmiotem uprawnionym – nie został nimi obciążony.

alternatywa dla węgla na opał
Pixabay

Wzrost nie wyższy niż 40 proc.

Znowelizowane przepisy przedłużają mechanizm, który ma ograniczyć wzrost cen ciepła dla odbiorców do końca 2023 r. Zmiana przewiduje, że wzrost cen dostawy ciepła systemowego, obejmujący wszystkie opłaty i stawki nałożone na odbiorcę ulegnie ograniczeniu do ustalonego poziomu, który będzie zależny od historycznych cen dostawy ciepła. Maksymalne ceny dostawy ciepła przez przedsiębiorstwa energetyczne będą miały zastosowanie na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej.

Zgodnie z ustawą z września 2022 r. na rekompensaty dla wytwórców ciepła, dodatki dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych przeznaczono 10 mld zł. Nowelizacja przepisów określa dodatkowe wydatki na 2023 rok w wysokości 4,5 mld zł – do łącznej kwoty 14,5 mld zł.

Maksymalna cena dostawy ciepła ma obejmować wszystkie składniki kosztowe dostawy ciepła występujące w danym systemie ciepłowniczym: cenę za zamówioną moc cieplną, cenę ciepła, cenę nośnika ciepła, stawki opłat stałych i zmiennych za usługi przesyłowe. Zgodnie z ustawą maksymalna cena dostawy ciepła nie może być wyższa niż 140 proc. ceny dostawy ciepła stosowanej w danym systemie ciepłowniczym 30 września 2022 r.

W terminie 10 dni od wejścia w życie ustawy Prezes Urzędu Regulacji Energetyki obliczy i opublikuje informację o maksymalnej cenie dostawy ciepła przez przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję i wykonujące działalność w zakresie sprzedaży ciepła. Rekompensatę za sprzedaż ciepła po ograniczonej ustawowo cenie będzie wypłacał tym przedsiębiorstwom Zarządca Rozliczeń. Przedsiębiorstwa nieposiadające koncesji samodzielnie dokonają ustalenia maksymalnej ceny dostawy ciepła. Wyrównania wypłaci im właściwy wójt, burmistrz albo prezydent po weryfikacji maksymalnej skalkulowanej ceny dostawy ciepła.

Większość przepisów ustawy wejdzie w życie w dniu następującym po dniu publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw.

MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News