PILNE! Bez tego nie zagłosujesz w wyborach 15 października. Wszystko, co musisz wiedzieć o Centralnym Rejestrze Wyborców

Dwa tygodnie – dokładnie tyle dzieli nas od wyborów do Sejmu i Senatu. Aby poprawnie oddać głos na przyszłych posłów i senatorów, warto się do tego odpowiednio przygotować. W tym celu Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało Centralny Rejestr Wyborców. Warto zatem wiedzieć co dokładnie oferuje, jakie korzyści mogą czerpać z CRW wyborcy i jak ułatwi prace w komisjach.

PILNE! Bez tego nie zagłosujesz w wyborach 15 października. Wszystko, co musisz wiedzieć o Centralnym Rejestrze Wyborców
Podaj dalej

Dlaczego powstał CRW?

Przed wdrożeniem Centralnego Rejestru wyborców to gminy były odpowiedzialne za przeprowadzenie wyborów – prowadziły loklane rejestry wyborców, przy pomocy których sporządzały spisy uprawnionych do głosowania na poszczególne wybory z wykorzystaniem różnych systemów informatycznych. To rodziło pewne problemy – głównie wtedy, kiedy z jakiegoś powodu obywatel musiał zagłosować poza miejscem zameldowania.

Konieczność przekazywania zawiadomień między gminami o zmianach miejsca głosowania wyborców wymagała ogromnego zaangażowania urzędników samorządowych w proces dopisywania oraz skreślania wyborców ze spisów wyborców przed wyborami, a także powiadamiania wyborców o dokonanych czynnościach. Wiązało się to się także z ryzykiem ujęcia danego wyborcy w więcej niż jednym rejestrze lub spisie wyborców. – podaje Ministerstwo Cyfryzacji.

Dzięki Centralnemu Rejestrowi Wyborców od teraz nie będzie z tym już żadnych problemów. Jeden rejestr zastąpi około 2,5 tysiąca gminnych baz danych.Co to oznacza w praktyce? Organizacja wyborów będzie łatwiejsza, a ich przeprowadzenie bezpieczniejsze. Będzie można łatwo zmienić miejsce głosowania, złożyć wniosek online o dopisanie do rejestru wyborców czy pobierać zaświadczenie o prawie do głosowania w dowolnej gminie. A to tylko niektóre z zalet.

Ministerstwo Cyfryzacji zachęca wyborców – sprawdź swoje dane w CRW!

Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, z momentem uruchomienia CRW każdy wyborca może skorzystać z usługi umożliwiającej wgląd do danych własnych, przetwarzanych w CRW stale lub w kontekście konkretnych wyborów. Znajdziemy tam między innymi informacje o obwodzie głosowania, w którym zostaliśmy ujęci w spisie wyborców.

Jeśli zatem chcemy lub jesteśmy zmuszeni zmienić miejsce głosowania, zmienić stały obwód głosowania lub dopisać się do CRW, możemy bez problemu zrobić to online na portalu gov.pl. Dzięki temu głosowanie 15 października będzie prostsze i bezpieczniejsze niż kiedykolwiek.

fot.: gazeta.pl

Przeczytaj również