Oddawanie krwi to nie tylko honor, można liczyć też na nowe uprawnienia. Akcja "Drogocenna krew" prowadzona jest cały czas

Blisko 590 litrów krwi i jej składników GDDKiA zebrała od stycznia do października br. w ramach ogólnopolskiej zbiórki pn. „Drogocenna krew”. To wspaniały wynik, ale akcja trwa nadal i już planowane są kolejne zbiórki krwi.

Oddawanie krwi to nie tylko honor, można liczyć też na nowe uprawnienia. Akcja „Drogocenna krew” prowadzona jest cały czas
Podaj dalej

Drogocenna krew – akcja ważniejsza niż wszystkie inne

Akcja „Drogocenna krew” trwa nieprzerwanie od 10 miesięcy. Do tej pory to zebranych blisko 590 litrów krwi i ponad 1200 cichych bohaterów. Od początku roku w ramach ogólnopolskiej zbiórki krwi oddano już 510,5 litrów krwi, prawie 60 litrów osocza oraz nieco ponad 17 litrów koncentratu krwinek płytkowych. Ten niesamowity wynik było możliwy do osiągnięcia dzięki ponad 1,2 tys. cichym bohaterom.

Ogólnopolska zbiórka krwi pod patronatem GDDiK

Ogólnopolska zbiórka krwi pod hasłem DROGOCENNA KREW została przedłużona do końca 2023 r. Stosowne porozumienie w tej sprawie zostało podpisane przez panią Małgorzatę Lorek, Dyrektora Narodowego Centrum Krwi, oraz pana Tomasza Żuchowskiego, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i autostrad zachęca wszystkich Państwa do aktywnego udziału we wspólnej akcji – oddawania krwi lub jej składników! Można to zrobić we wszystkich Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, w oddziałach terenowych oraz w mobilnych punktach poboru krwi.

Przy okazji GDDiK dziękuje wszystkim tym, którzy zaangażowali się w I edycję zbiórki „Drogocenna krew” w 2020 r. (zebrane zostało wówczas ponad 582 litry krwi i jej składników) oraz w zbiórkę pod hasłem „200 lat centralnej administracji drogowej”, która została zorganizowana w 2019 r. (wynik w 2019 roku to 1644 litrów krwi i jej składników).

WAŻNE – hasło zbiórki DROGOCENNA KREW należy podawać w momencie rejestracji w RCKiK, OT lub punkcie mobilnym (krwiobusie).

Zbiórka pod hasłem „Drogocenna krew” figuruje w rejestrze NCK pod numerem 693. Niektóre RCKiK o to pytają, więc warto zapamiętać ten numer.

Warto być dawcą - nowe uprawnienia dla krwiodawców

Jednocześnie informujemy, że w życie weszła nowelizacja ustawy o publicznej służbie krwi, które przyznaje honorowym dawcom krwi dodatkowe uprawnienia w związku z pandemią COVID-19:

– dwa dni zwolnienia od pracy (w dniu, w którym oddano krew lub jej składniki i w dniu następnym)

– ulga w wysokości 33% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego

Przeczytaj również