Od dziś pracodawcy mogą sprawdzać stan trzeźwości pracowników. "To bardzo ważne zmiany w Kodeksie pracy"

Od dziś pracodawcy mogą sprawdzać stan trzeźwości pracowników. "To bardzo ważne zmiany w Kodeksie pracy"

alkohol alkomat limit pojazd kierowca pijany kara mandat grzywna urządzenie przepisy

Podaj dalej

Bez wątpienia jedną z planowanych już w połowie 2022 roku zmian w Kodeksie pracy, jest umożliwienie pracodawcom kontroli stanu trzeźwości pracowników. Teraz długo oczekiwana przez pracodawców nowelizacja przepisów w końcu weszła w życie. Warto zatem przyjrzeć się, jak to wszystko będzie wyglądało oraz co w tym zakresie wolno pracodawcy, oraz pracownikowi

Do tej pory, aby sprawdzić, czy pracownik jest trzeźwy, należało najpierw uzyskać na to jego zgodę. Po zmianach w prawie pracy do badania alkomatem nie będzie już potrzebna na to zgoda zatrudnionego. Informacje w tej sprawie wystosowało dzisiaj Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Nowe długo wyczekiwane przez pracodawców zmiany

– We wtorek 21 lutego weszły w życie przepisy, które określają zasady kontroli trzeźwości w zakładzie pracy. Regulacje w tym zakresie wypracowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Pomiar zawartości alkoholu w organizmie, pracodawca będzie mógł wykonać przy użyciu alkomatu.

To bardzo ważne zmiany w Kodeksie pracy, które mają zagwarantować bezpieczeństwo wszystkim pracownikom. Regulacje powstały przy licznych konsultacjach ze stroną społeczną i odpowiadają na oczekiwania pracodawców – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

praca wypłata wynagrodzenie mniej więcej tydzień pracy godziny
fot. pixabay

Zasady kontroli trzeźwości w pracy

Jeżeli przepisy wewnątrzzakładowe przewidują prewencyjną kontrolę trzeźwości, pracodawcy będą mogli przy użyciu alkomatu skontrolować swoich pracowników. W innych przypadkach kontrolę przeprowadzi policja. Takie same zasady będą miały zastosowanie w przypadku podejrzenia zażycia innych substancji odurzających.

Zgodnie z nowym prawem, pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia lub ochrony mienia. Kontrola trzeźwości nie może naruszać godności oraz innych dóbr osobistych pracownika.

Pracodawca nie dopuszcza pracownika do pracy, jeżeli kontrola trzeźwości wykaże obecność alkoholu w jego organizmie. W przypadku, gdy wynik badania nie wskazuje na stan po użyciu alkoholu, okres niedopuszczenia pracownika do pracy jest okresem usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za który pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

MINISTERSTWO RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

 

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News