Od 30 sierpnia można składać wnioski o specjalną premię od rządu. Do wzięcia są duże pieniądze wypłacane w dwóch ratach - wiemy kto dostanie je na konto

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie interwencji I.11 Premie dla młodych rolników. Wnioski można składać od 30 sierpnia do 29 września i zdecydowanie warto to zrobić, ponieważ do wzięcia jest aż 200 tys. zł w formie płatności ryczałtowej (premii).

dodatek pieniądze
Podaj dalej

Jak informuje na swojej stronie internetowej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, już 30 sierpnia 2023 r. rozpocznie się nabór wniosków o pomoc dla młodych osób (w wieku do 40 lat) rozpoczynających samodzielne prowadzenie gospodarstwa. Wnioski będzie przyjmować Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) do 29 września. Nabór ten odbywa się w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) na lata 2023-2027.

Aby dostać premię w wysokości 200 tys. zł będzie należy spełnić jednak podstawowy warunek – w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy, osoba składająca wniosek nie może mieć więcej niż 40 lat (nieukończone 41 lat).

Dla kogo i na co?

Pomoc przyznaje się na rozpoczynanie i rozwój działalności rolniczej w gospodarstwie przez młodych rolników w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie,
W ramach interwencji będą wspierane inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zrealizowane od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

W ramach inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, uwzględnia się przede wszystkim następujące kategorie inwestycji:

  • inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystywanymi do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży;
  • zakup nieruchomości rolnych;
  • zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich;
  • inwestycje w nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich;
  • zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu, w tym sprzętu komputerowego, pojazdów służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży;
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok (między innymi programy komputerowe).

źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Przeczytaj również