Od 28 kwietnia świadectwa energetyczne staną się obowiązkowe. W domach i mieszkaniach będą prowadzone kontrole - kara to 5000 zł

Od 28 kwietnia świadectwa energetyczne staną się obowiązkowe. W domach i mieszkaniach będą prowadzone kontrole - kara to 5000 zł

nowe oplaty od kwietnia nie dla wszystkich

Podaj dalej

Dokładnie od 28 kwietnia 2023 świadectwa energetyczne będą obowiązkowe w całej Polsce. Obowiązek posiadania w określonych sytuacjach świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku wynika z prawa europejskiego. Warto zatem o tym pamiętać i bliżej przyjrzeć się kto musi posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej, a kto jest zwolniony z tego obowiązku. Za jego brak grozić będą bowiem surowe kary.

Świadectwo energetyczne, czyli co to w ogóle jest?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia.

dodatku na prąd nie dostaną
Pixabay/Gerd Altmann

Kiedy wymagane jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

1. Świadectwo trzeba przekazać nabywcy lub najemcy w momencie gdy budynek, część budynku lub lokal będzie:

  • zbywany na podstawie umowy sprzedaży,
  • zbywany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  • wynajęty.

Oznacza to, że świadectwo sporządza się w celu przekazania go najemcy lub kupującemu, a więc przy okazji najmu lub sprzedaży budynku lub części budynku (obowiązek ten funkcjonuje w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków od 2015 r., wcześniej (od 2009 r.) obowiązek ten funkcjonował w ustawie Prawo budowlane).

2. Świadectwo należy również zamieścić w widocznym miejscu dla budynków:

o powierzchni użytkowej powyżej 250 m2 zajmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej i w których dokonywana jest obsługa interesantów,
o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2, w którym są świadczone usługi dla ludności (o ile świadectwo jest już sporządzone).

3. Inwestor będzie zobowiązany załączyć świadectwo charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (obowiązek wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2023 r.). Z obowiązku tego wyłączone są domy do 70 m2 zabudowy do własnych celów mieszkaniowych.

Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej zleca:

  • właściciel lub zarządca budynku (w przypadku sprzedaży lub najmu),
  • osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w przypadku zbycia tego prawa),
  • inwestor (przed złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie).

W przypadku gdy sprzedaż/najem dotyczy budynku, należy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, natomiast jeśli sprzedaż/najem dotyczy części budynku (lokalu), należy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej części budynku. Nabywca lub najemca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania świadectwa.

Jakie kary grożą za brak świadectwa energetycznego?

Ponieważ świadectwa charakterystyki energetycznej staną się obowiązkowe należy liczyć się z kontrolami oraz karami. Kto w momencie sprzedaży nieruchomości lub wynajmu nie przedstawi świadectwa musi liczyć się z karą do 5000 złotych.

 

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News