Polski Ład: Od stycznia 2022 r. ogromne zmiany dotyczące wykorzystywania samochodów służbowych przez pracowników!

Polski Ład: Od stycznia 2022 r. ogromne zmiany dotyczące wykorzystywania samochodów służbowych przez pracowników!

samochod uzywany kupno sprzedaz

Podaj dalej

Już niedługo diametralnie zmienią się zasady ustalania ryczałtu w przypadku wykorzystywania przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych. Do ustalania ryczałtu nie będzie bowiem brana już pod uwagę tylko i wyłącznie sama moc silnika. Wszystko za sprawą kontrowersyjnej w opinii wielu ekspertów ustawy Polski Ład.

Nowe przepisy już w styczniu

Dokładnie 1 stycznia 2022 roku zmianie ulegną zasady ustalania ryczałtu określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych. Zmiany te będzie regulowała ustawa tzw. Polski Ład.

Aktualnie kwestię udostępniania pracownikowi samochodu służbowego na cele prywatne reguluje art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Czyli w ogromnym skrócie – ustawa o PIT.

Kiedy zapoznamy się szerzej z jej treścią, możemy przeczytać, że wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:

  • 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3
  • 400 zł miesięcznie –  dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3

kupno sprzedaz samochod

A więc do określania wartości ryczałtu z tytułu wykorzystywania służbowego samochodu do celów prywatnych, bierze się pod uwagę pojemność silnika.

Jeśli pracownik korzysta z auta służbowego do celów prywatnych jedynie przez część miesiąca, wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 kwot określonych w ust. 2a, tj. odpowiednio 250 zł i 400 zł (art. 12 ust. 2b).

Gdy świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jest częściowo odpłatne, przychodem pracownika jest w takiej sytuacji różnica pomiędzy wartością określoną w ust. 2a albo ust. 2b i odpłatnością ponoszoną przez pracownika (art. 12 ust. 2c).

Idzie nowe

Ustawa „Polski Ład” zmieni niebawem zasady ustalania wartości świadczeń przysługujących pracownikom z tytuły korzystania z pojazdów należących do pracodawcy, do celów prywatnych. Począwszy od 1 stycznia 2022 roku do ustalenia ryczałtu nie będzie już brana pod uwagę pojemność silnika, lecz moc silnika, z podziałem na: do i powyżej 60 kW.

Ministerstwo finansów zapowiada jednak, że to nie wszystko. Ryczałt będzie niższy aż o 250 zł, jeśli pracodawca udostępnia pracownikowi do użytkowania prywatnego samochód napędzany jednostką elektryczną, lub wodorową. Traktuje o tym art. 12 ust. 2a pkt 1 projektu ustawy Nowy ład.

źródło: trans.info.pl

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News