Nowe wsparcie finansowe dla Polaków. Ale wnioski można składać tylko od 7 do 13 grudnia

Nowe wsparcie finansowe dla Polaków. Ale wnioski można składać tylko od 7 do 13 grudnia

Nowe wsparcie finansowe dla Polaków. Ale wnioski można składać tylko od 7 do 13 grudnia

Podaj dalej

Od 7 do 13 grudnia 2022 r. podmioty z branży rybołówstwa mogą składać wnioski o dofinansowanie na pokrycie dodatkowych wydatków poniesionych w związku z zakłóceniami rynku spowodowanymi wojną.

Uprawnieni do pomocy

Przewidziane są rekompensaty finansowe dodatkowych kosztów poniesionych w związku z zakłóceniami rynku spowodowanymi prowadzoną przez Rosję wojną napastniczą przeciwko Ukrainie i jej wpływem na łańcuch dostaw produktów rybołówstwa i akwakultury dla podmiotów w sektorach:

  • rybołówstwa;
  • akwakultury;
  • rybołówstwa śródlądowego;
  • przetwórstwa ryb.

1 grudnia 2022 r. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikował nabory wniosków o dofinansowanie dla rybaków morskich oraz śródlądowych.

Wnioski

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć od 7 do 13 grudnia 2022 r. do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji, za które uznaje się siedzibę wnioskodawcy. Przyjmowane będą wnioski w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora pocztowego.

Limit środków

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach naboru skierowanego do rybołówstwa morskiego, wynosi 28 321 000 złotych, a dla rybactwa śródlądowego wynosi 2 363 000 złotych.

Wzory wniosków

Wzory wniosków oraz szczegółowe informacje znajdują się pod linkami:

Kolejne ogłoszenia o naborach wniosków dla akwakultury oraz przetwórstwa ryb zostaną ogłoszone w kolejnych dniach.

Podstawa prawna

Dziś weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. z 2022 r. poz. 2458).

Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia pomoc jest realizowana w zakresie Priorytetu 5.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News