Nowe świadczenie dla Polaków przyjęte przez rząd. To 3176 zł na dowolny cel - sprawdź czy Ty też otrzymasz te pieniądze

Nowe świadczenie dla Polaków przyjęte przez rząd. To 3176 zł na dowolny cel - sprawdź czy Ty też otrzymasz te pieniądze

polacy nie unikna podatku od wynajmu

Podaj dalej

Dokładnie 4 kwietnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o nowym świadczeniu dla Polaków, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej. Kwota dodatku jest spora, bo wynosi aż 3176 zł. Nie wszyscy jednak dostaną te pieniądze. Przyjrzyjmy się zatem bliżej która grupa osób może na nie liczyć.

Rząd chce wprowadzić nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnościami, które mają największe trudności w samodzielnym funkcjonowaniu. Świadczenie wspierające będzie mogło wynieść nawet 200 proc. renty socjalnej, czyli 3176,88 zł. Będzie skierowane bezpośrednio dla osoby z niepełnosprawnością, bez względu na wiek i osiągany dochód. Nowe przepisy przewidują także możliwość dorabiania przez opiekunów do świadczenia pielęgnacyjnego.

W 2015 r. na wsparcie osób z niepełnosprawnością przeznaczone było 15,5 mld zł. Tymczasem w 2022 r. rząd przeznaczał na ten cel już ponad 37 mld zł. Oznacza to wzrost w ciągu 7 lat o ponad 21,5 mld zł, czyli o prawie 140 proc.

Najważniejsze rozwiązania

  • Świadczenie wspierające będzie kierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością, bez względu na jej wiek oraz dochód (brak kryterium dochodowego).
  • Wsparcie będzie wolne od egzekucji i będzie przysługiwać niezależnie od innych form wsparcia (osoby, które mają prawo do renty socjalnej, nadal będą mogły ją pobierać).
  • Kwota świadczenia będzie powiązana z wysokością renty socjalnej, która w 2023 r. wynosi 1588,44 zł. Wsparcie będzie przysługiwać w wysokości od 50 proc. do 200 proc. renty socjalnej:
  • I etap – od 1 stycznia 2024 r. – świadczenie będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z najwyższym poziomem potrzeby wsparcia i będzie przysługiwać w wysokości 200 proc. renty socjalnej.
  • II etap – od 1 stycznia 2025 r. – świadczenie będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami ze średnim poziomem potrzeby wsparcia i będzie przysługiwać w wysokości 100 proc. renty socjalnej.
  • III – ostatni etap – od 1 stycznia 2026 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami z kolejnym poziomem potrzeby wsparcia i będzie przysługiwać w wysokości 50 proc. renty socjalnej.
  • Potrzebę wsparcia będą ustanawiały zespoły wojewódzkie, w zależności od indywidualnej potrzeby danej osoby. Co ważne, procedura nie będzie łączyć się z koniecznością uzyskania nowego bądź zmiany już posiadanego orzeczenia. Wszystkie uprawnienia wynikające z obecnych orzeczeń pozostaną bez zmian.
  • W pierwszym roku, na nowe świadczenie rząd przeznaczy 3,7 mld zł, natomiast w kolejnych będzie to ok. 5-6 mld zł.
  • Jeśli osoba z niepełnosprawnościami nie zdecyduje się na własne świadczenie wspierające, wówczas jej opiekun będzie mógł otrzymywać zmodyfikowane świadczenie pielęgnacyjne w dotychczasowej wysokości, z możliwością dorabiania do corocznego limitu w wysokości 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku.
  • Dla opiekunów, którzy zaprzestaną sprawowania opieki w związku z wprowadzeniem świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnościami, uruchomiony zostanie specjalny program ich aktywizacji z budżetem 100 mln zł rocznie. Osoby te będą mogły również otrzymywać odpowiednio zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie przedemerytalne.

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News