Nowa forma wsparcia od rządu to nawet ponad 700 zł co miesiąc. Sprawdź czy możesz dostać te pieniądze na konto - nie każdemu one przysługują

Nowa forma wsparcia od rządu to nawet ponad 700 zł co miesiąc. Sprawdź czy możesz dostać te pieniądze na konto - nie każdemu one przysługują

opłata pieniądze podwyżka

Podaj dalej

Dramat gospodarczy spowodowany wojną na Ukrainie, ogromna inflacja i pandemia koronawirusa – te wszystkie czynniki spowodowały, że na przestrzeni kilku ostatnich lat warunki do życia w wielu krajach na całym świecie diametralnie zmieniły się na gorsze. W Polsce wiele osób, zwłaszcza niezdolnych do pracy, ma aktualnie ogromny problem aby zaspokoić codzienne podstawowe potrzeby, takie jak zrobienie zakupów czy opłacenie rachunków.

Nic więc dziwnego, że rządy niemal wszystkich państw mają przygotowane na takie okoliczności rozmaite programy pomocowe. Jednym z wielu takich programów w Polsce jest tak zwany zasiłek stały. Ta forma wsparcia dla najuboższych osób pozwala podreperować domowy budżet o nawet 719 zł miesięcznie. Przyjrzyjmy się zatem bliżej kto może skorzystać z zasiłku stałego i na jakich zasadach jest on wypłacany.

Zasiłek stały przysługuje:

  • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej
  • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 719 zł miesięcznie
  • w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna, zasiłek stały nie przysługuje.

Osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego. Przy ustalaniu uprawnienia oraz wysokości zasiłku stałego do dochodu nie wlicza się kwoty zasiłku okresowego.

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News