Już we wrześniu bony od rządu na 2500 zł dla konkretnej grupy zatrudnionych. Wiemy kto je dostanie i co można będzie za nie kupić

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego uczniowie IV klas publicznych i niepublicznych szkół podstawowych otrzymają bezpłatne laptopy. Jest to wynik ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, która została podpisana 7 lipca przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Jak się okazuje, ucieszą się nie tylko uczniowie. Ministerstwo Cyfryzacji zadbało również o nauczycieli – ci z kolei dostaną bony na kwotę 2500 zł. Co można będzie za nie kupić?

pensja 20 tys. zł miesięcznie w Polsce
Podaj dalej

Podpisana przez Prezydenta Andrzej Duda ustawa o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli to bez wątpienia doskonała wiadomość dla głównych zainteresowanych. Z nowego sprzętu cieszyć będą się nie tylko uczniowie, ale i nauczyciele szkół podstawowych, którzy dostaną bon na 2500 zł z przeznaczeniem na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego. Środki będzie można wykorzystać do 31 grudnia 2025 r. Nauczyciel będzie mógł zakupić dowolny sprzęt spełniający wymogi opisane w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki.

Co ważne, nauczyciele będą mogli otrzymać bon na zakup sprzętu raz na 5 lat. Komputer będzie objęty okresem trwałości. Oznacza to, że przez trzy lata od zakupu nie będzie można go sprzedać. Bonu nie będzie można też wymienić na gotówkę.

-Wsparcie finansowe będą mogli otrzymać nauczyciele, wychowawcy oraz inni pracownicy pedagogiczni, którzy będą zatrudnieni na dzień 30 września 2023 r. Chodzi o osoby pracujące w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej. Szczegółowe określenie grup, którym będzie przysługiwać świadczenie, określi rozporządzenie ministra właściwego do spraw informatyzacji. – czytamy na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

Laptopy również dla 4-klasistów

Nowoczesne laptopy otrzymają również uczniowie IV klas publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz uczniów publicznych i niepublicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne, uczących się w klasach odpowiadających klasie IV szkoły podstawowej. Działanie będzie realizowane od roku szkolnego 2023/2024.

Zakupu laptopów co roku będzie dokonywał Minister Cyfryzacji. Następnie sprzęt będzie przekazywany rodzicom uczniów za pośrednictwem organu prowadzącego szkołę.

źródło: MINISTERSTWO CYFRYZACJI

Przeczytaj również