Jeśli złapie Cię policja, musisz wiedzieć o tej nowości. Nie mają prawa wylegitymować kierowców w inny sposób

Jeśli złapie Cię policja, musisz wiedzieć o tej nowości. Nie mają prawa wylegitymować kierowców w inny sposób

mandat policja zatrzymanie gaśnica trójkąt światła pytanie odpowiedź

Podaj dalej

Od 1 stycznia 2023 roku obowiązuje nowy wzór legitymacji służbowej policjanta, która będzie ważna 4 lata. Legitymacja służbowa policjanta ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 85,6 x 53,98 x 0,76 mm, wykonanej z wielowarstwowego poliwęglanu, personalizowanej metodą grawerowania laserowego. W razie zatrzymania do kontroli drogowej, właśnie taki, nowy dokument musi okazać każdy funkcjonariusz.

 1. Data wprowadzenia do obrotu prawnego:1 stycznia 2023 r.
 2. Data rozpoczęcia wydawania dokumentu publicznego danego wzoru: 1 stycznia 2023 r.
 3. Okres ważności dokumentu publicznego: 4 lata

Opis dokumentu publicznego:

Legitymacja służbowa policjanta ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 85,6 x 53,98 x 0,76 mm, wykonanej z wielowarstwowego poliwęglanu, personalizowanej metodą grawerowania laserowego, zawierającej następujące zabezpieczenia przed fałszerstwem:

 • element graficzny w postaci napisu POLICJA wykonany farbą optycznie zmienną,
 • linie giloszowe oraz mikrodruki w polu zdjęcia,
 • element dyfrakcyjny DOVID,
 • tło reliefowe w postaci napisu POLICJA,
 • dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego,
 • mikrodruki,
 • elementy wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym,
 • element zabezpieczający CLI,
 • tłoczenia powierzchni.

Awers:

 • tło w kolorze czerwono-niebiesko-czerwonym, z napisem POLICJA;
 • w prawej górnej części wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej;
 • w górnej części napis POLICJA o wymiarach 35,7 x 6,3 mm;
 • poniżej napisu POLICJA nazwa jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę lub w przypadku legitymacji policjantów pełniących służbę w:
  a) komisariacie Policji – nazwa komendy powiatowej Policji, komendy miejskiej Policji lub komendy rejonowej Policji, na obszarze działania której znajduje się komisariat Policji,
  b) komisariacie specjalistycznym Policji – nazwa komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, na obszarze działania której znajduje się komisariat specjalistyczny Policji,
  c) ośrodku szkolenia Policji – nazwa komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, na obszarze działania której znajduje się ośrodek szkolenia Policji;
  5) w lewej środkowej części wizerunek twarzy policjanta;
  6) w prawej środkowej części, na wysokości wizerunku twarzy policjanta, występujące pod sobą kolejno:
  a) gwiazda policyjna,
  b) NR LEGITYMACJI z trzyliterowym oznaczeniem serii oraz sześciocyfrową numeracją karty identyfikacyjnej,
  c) napis w kolorze czarnym: WAŻNA DO oraz poniżej: 31.12.2026;
  7) w środkowej części znak holograficzny (okrągły, transparentny hologram stylizowanego orła) nachodzący na dolny prawy róg pola z wizerunkiem twarzy policjanta;
  8) poniżej wizerunku twarzy policjanta napisy w kolorze czarnym: NR IDENTYFIKACYJNY, IMIĘ, NAZWISKO, STOPIEŃ, wraz z odpowiednimi danymi.

Rewers:

 • w górnej części tło w kolorze czerwono-niebiesko-czerwonym;
 • w lewej górnej części tła napis w kolorze czarnym ORGAN WYDAJĄCY wraz z nazwą organu, który wydał legitymację służbową;
 • w dolnej części tła napis w kolorze czarnym „W przypadku znalezienia legitymacji należy niezwłocznie zwrócić ją do najbliższej jednostki organizacyjnej Policji. Nieuprawnione posługiwanie się
 • legitymacją podlega odpowiedzialności karnej.”;
 • w prawej górnej części dokumentu białe pole z widocznym, w zależności od kąta obserwacji, wizerunkiem twarzy policjanta lub stylizowanymi literami RP;
 • w dolnej części, na tle reliefowym w postaci napisu POLICJA, obszar zawierający dane przeznaczone do odczytu maszynowego.

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News