Jesień w pełni, więc warto przygotować się na nowe warunki drogowe. W tym okresie kierowcy i piesi są szczególnie zagrożeni

Jesień w pełni, więc warto przygotować się na nowe warunki drogowe. W tym okresie kierowcy i piesi są szczególnie zagrożeni

Jesienny przegląd auta

Podaj dalej

Kalendarzowe lato już dawno za nami, więc od kilkunastu dni w Polsce panują prawdziwie jesienne warunki. Przypominamy jak jesień wpływa na warunki drogowe i na co szczególną uwagę powinni zwrócić nie tylko kierowcy, ale również piesi.

Polska złota jesień, mimo ciepłej palety barw, dla użytkowników dróg, jest porą roku niebezpieczną. W tym czasie warunki na drodze stają się zmienne i trudne zarówno dla kierujących, jak i dla pieszych. Policja zatem apeluje do kierowców i pieszych o zachowanie szczególnej uwagi w tym okresie. Wcześnie zapadający zmrok, opady deszczu, mgła, mokra i śliska nawierzchnia, często leżące na jezdni liście mogą powodować utrudniania dla kierujących. Niekorzystne warunki atmosferyczne i krótszy dzień sprawiają, że piesi na drodze są słabo widoczni dla kierujących. Korzystanie z drogi, w zmieniających się warunkach drogowych, wymaga zwiększonej uwagi jej użytkowników.

Kolejny raz, w trosce o bezpieczeństwo użytkowników dróg, policjanci apelują o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, rozwagę, życzliwość i empatię na drodze. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo w ruchu drogowym uwarunkowane jest wieloma okolicznościami, ale w dużej mierze zależy od nas samych. Przestrzegajmy zatem elementarnych zasad bezpieczeństwa na drodze.

jesien samochod kierowca

Kierowco samochodu, jednośladu przestrzegaj przepisów ruchu drogowego, w tym:

• Dostosuj prędkość do warunków na drodze
Dopuszczalna prędkość na danym odcinku drogi, nie zawsze jest prędkością bezpieczną. Jedź z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków na drodze, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.
• Zachowaj bezpieczny odstęp od poprzedzającego pojazdu
Utrzymuj odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu.
• Zbliżając się do przejścia dla pieszych zachowaj szczególną ostrożność i ustąp pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu

Pieszy uczestniku ruchu drogowego:

• Myśl i żyj!
Korzystaj z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, możesz korzystać z jezdni, idź najbliżej jej krawędzi i rozglądaj się. Korzystając z pobocza lub jezdni, chodź lewą stroną drogi. Pamiętaj, że na przejściu dla pieszych masz pierwszeństwo, ale nie oznacza to, że jesteś nieśmiertelny.
• Świeć przykładem – noś odblaski – bądź widoczny
Noś odblaski w takim miejscu, by znalazły się w polu działania świateł samochodowych i były zauważalne dla kierujących nadjeżdżających z obu kierunków (z tyłu i z przodu).
• Zadbaj o bezpieczeństwo!
Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu drogowego. Nie wchodź na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych.

źródło: KGP/BRD

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News