Będzie kolejna obwodnica, za niemożliwe pieniądze. GDDKiA ma się czym pochwalić

Będzie kolejna obwodnica, za niemożliwe pieniądze. GDDKiA ma się czym pochwalić

gddkia mycie samochodu

Podaj dalej

Ponad 740 mln zł wyniesie dofinansowanie ze środków UE na budowę obwodnicy Olesna w ciągu S11 i odcinka S61 Podborze – Śniadowo. W ramach POIiŚ GDDKiA zawarła już 76 umów na dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych.

Budowa drogi ekspresowej S11 na odc. obw. Olesna

Początek przebiegu nowej drogi ekspresowej będzie zlokalizowany na istniejącej drodze krajowej nr 11 w pobliżu Kolonii Ciarka w ramach tymczasowego ronda łączącego istniejącą DK11 z S11. Koniec zlokalizowany będzie na granicy woj. opolskiego i śląskiego, w pobliżu miejscowości Łomnica. Docelowo dwujezdniowa obwodnica Olesna, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku i nośności 11,5 t/oś, zostanie połączona z sąsiednimi odcinkami ekspresówki.

Dla fragmentu od końca obwodnicy Kępna do początku obwodnicy Olesna uzyskaliśmy decyzję środowiskową w sierpniu ubiegłego roku. Z kolei dla odcinka od końca obwodnicy Olesna w kierunku Lublińca i Tarnowskich Gór opracowywane są możliwe warianty przebiegu i na jeden z nich zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.

Inwestycja przewiduje także budowę 24 obiektów mostowych, węzła Olesno na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 487 wraz z dwoma rondami. Wśród zaprojektowanych obiektów mostowych największe z nich to dwa wiadukty nad linią kolejową relacji Tarnowskie Góry – Kluczbork o długości całkowitej odpowiednio około 135 m oraz 126 m.

Projekt przewiduje także budowę urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowę infrastruktury technicznej (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne).

Nowa trasa zapewni komfort ruchu tranzytowego, tworząc nowoczesne drogowe połączenie dla województw wielkopolskiego, opolskiego i śląskiego. Realizacja inwestycji umożliwi również skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi, wpływając na aktywizację gospodarczą terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie S11 oraz w województwie opolskim.

Docelowo obwodnica Olesna stanowić będzie fragment drogi ekspresowej S11, która ma charakter ogólnopolski i połączy porty woj. zachodniopomorskiego z Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym.

Całkowita wartość inwestycji (włącznie z nadzorem i wykupem gruntów) to 767,9 mln zł. Dofinansowanie unijne wyniesie około 411 mln zł.

Budowa drogi ekspresowej S61 Podborze – Śniadowo

Odcinek S61 Podborze – Śniadowo realizowany jest na terenie województwa mazowieckiego. Zadanie obejmuje budowę 19,46 km drogi ekspresowej S61 i przebudowę 3 km drogi ekspresowej S8 w rejonie Ostrowi Mazowieckiej. To właśnie tam powstanie strategiczny, nowy węzeł Podborze łączący dwie drogi ekspresowe – S8 i S61. Z drugiej strony odcinek połączy się z użytkowanym od połowy lipca 2021 roku fragmentem Via Baltica Śniadowo – Łomża Południe.

Budowany fragment będzie miał nawierzchnię asfaltową i będzie przystosowany do najcięższego ruchu (kategoria KR7, nacisk na oś 11,5 t). Przypomnijmy, że zgodnie z zapisami kontraktowymi to wykonawca mógł wybrać rodzaj nawierzchni dla przyszłego odcinka S61. W ramach umowy powstaną dwie jezdnie, po dwa pasy ruchu każda, do tego pas awaryjny i 5-metrowy pas rozdziału.

Oprócz wspomnianego węzła Podborze, powstanie jeszcze węzeł Komorowo na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 677 (Ostrów Mazowiecka – Łomża). Przewidziano również dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) – Sulęcin Wschód i Zachód.

Na całym odcinku wybudowanych zostanie 26 obiektów inżynierskich, w tym przejścia dla zwierząt. Część z nich będzie zintegrowana z mostami i wiaduktami. Całkowita wartość inwestycji (włącznie z nadzorem i wykupem gruntów) to 966,4 mln zł. Dofinansowanie unijne wyniesie 331,5 mln zł.

autostrada a1 a4 droga ekspresowa s1
fot. pixabay

76 umów i 83 wnioski o dofinansowanie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest największym beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. GDDKiA w ramach POIiŚ zawarła już 76 umów na dofinansowanie inwestycji drogowych ze środków unijnych. Trwa ich wdrażanie i rozliczanie. Sześć kolejnych wniosków o dofinansowanie jest w trakcie rozpatrywania. Łączna wartość inwestycji, dla których zawarliśmy umowy o dofinansowanie, wynosi ponad 82,4 mld zł (w tym koszty kwalifikowalne to około 45,9 mld zł oraz wkład UE to około 39,04 mld zł). W ramach ww. umów zakontraktowaliśmy już blisko 90 proc. przyznanych nam środków unijnych.

W ramach projektów UE objętych dofinansowaniem, dla których podpisane zostały ww. umowy o dofinansowanie, przewidziane jest wykonanie (czyli projekty zrealizowane oraz w realizacji) łącznie ponad 2035 km dróg krajowych (w tym ok. 158 km autostrad i 1 671 km dróg ekspresowych).

Do końca wdrażania obecnej perspektywy finansowej dofinansowaniem ze środków UE powinny zostać objęte kolejne kilometry dróg krajowych. Zakładamy, że dofinansowanie UE zostanie przyznane na kolejne ok. 173 km dróg krajowych (w tym ok. 38 km autostrad i 110 km dróg ekspresowych).

GDDKiA

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News