Z tym wnioskiem Polacy dostają nawet 4 400 złotych - za darmo. Często nie wiedzą, że taki dodatek jest

Z tym wnioskiem Polacy dostają nawet 4 400 złotych - za darmo. Często nie wiedzą, że taki dodatek jest

dodatek na szkolenia

Podaj dalej

Wśród wielu form dofinansowania, są i takie, o których Polacy powszechnie nie wiedzą. Tymczasem dodatek w kwocie tysięcy złotych oferuje im się w ramach różnych, często mniej nagłośnionych programów. Tak jak ten, w którym im się oferuje ponad 4000 zł. Wystarczy złożyć wniosek i spełnić kryteria, by móc skorzystać z wielu nowych możliwości w życiu.

Polacy takie darmowe pieniądze mogą wykorzystać w ramach programu „Aktywny samorząd”

W grupie osób uprawnionych do skorzystania ze środków w wysokości 4400 zł są Polacy, którzy borykają się z niepełnosprawnością. Takie bowiem wzięto pod uwagę, jako beneficjentów programu „Aktywny samorząd”. Czy są jeszcze jakieś inne kryteria do spełnienia?

Bezzwrotne dofinansowanie należy się osobom, które skorzystały z dofinansowania w ramach obszaru B programu. Czyli z pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania. To dlatego, że oferowane 4 400 zł oferuje się na szkolenia komputerowe.

Osoby, które chciałaby z takich pieniędzy skorzystać, ale mają nieuregulowane zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) lub realizatora programu, niestety takich środków nie dostaną.

dodatek na szkolenia
Freepik

Na taki dodatek potrzebny będzie wniosek i załączniki

W przypadku osób niepełnosprawnych chcących skorzystać ze środków w ramach programu „Aktywny samorząd” konieczny będzie wniosek wraz z załącznikami.
W tym celu trzeba będzie przygotować:

– swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,
– akt urodzenia dziecka – jeśli to jego dotyczy taki dodatek,
– dokument, który potwierdza opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby będącej pod opieką prawną,
Opcjonalnie można załączyć: opinię eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności, oraz dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy). To w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny. Dokumenty można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON) lub tradycyjnie.

Różny dodatek w zależności od niepełnosprawności nawet dla seniorów

W ramach programu przyznaje się dodatek na szkolenia w wysokości do 4 400 zł. Są jednak tacy, dla których przewidziano nieco mniejsze środki. Kto konkretnie i ile otrzyma?

– 4.400 zł – dla osoby głuchoniewidomej
– 3.300 zł – dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu
– 2.200 zł dla pozostałych adresatów obszaru.

Decyzję o wysokości dodatku finansowego podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku. Warto dobrze uzasadnić potrzebę dofinansowania szkolenia i ewentualnie uwzględnić potrzebę ewentualnego zwiększenia liczby godzin przeznaczonych na szkolenie.

Możliwy jest zwrot kosztów poniesionych z tego tytułu kosztów do 180 dni przed dniem złożenia wniosku. Taka pomoc udzielana jest co 5 lat. Na przykład: jeśli dofinansowanie przyznano w 2018 roku, to dopiero w 2024 roku można się starać o kolejne. Czytaj także: PILNE: Ministerstwo wyśle kontrolerów do domów Polaków. Bez tego dokumentu wystawią mandat – nawet trzycyfrowy

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News