Wniosek o dodatek na węgiel. Sprawdź skąd go pobrać, jak go wypełnić i gdzie złożyć

Wniosek o dodatek na węgiel. Sprawdź skąd go pobrać, jak go wypełnić i gdzie złożyć

dodatek na węgiel albo kary

Podaj dalej

Ustawa o dodatku na węgiel do ogrzewania domu została przyjęta przez Sejm, ale czeka na podpis prezydenta. Pomimo tego jest już dostępny wzór wniosku, jaki należy wypełnić, by dodatek dostać. Podpowiadamy jak go wypełnić i gdzie złożyć.

Dodatek na węgiel dostanie tylko jedna osoba

Należy pamiętać, że jeśli wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek otrzyma wnioskodawca, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

To dlatego, że na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. Każde gospodarstwo, które złoży wniosek i spełni warunki ustawowe, otrzyma dodatek w wysokości 3000 zł.

Nie będzie go uwzględniać w rocznej deklaracji PIT, a ponadto rządowe wsparcie jest wyłączone spod egzekucji. Co ważne, ustawa nie precyzuje, że pieniądze z dodatku trzeba wydać akurat na węgiel.

tani węgiel nie interesuje sprzedawców Shutterstock
Shutterstock

Kiedy należy złożyć wniosek i jak go wypełnić?

W związku z tym, że ustawa jeszcze nie weszła w życie, gminy jeszcze nie przyjmują wniosków o dopłaty. Gdy tylko wejdzie w życie, będą miały miesiąc (30 dni) na wypłatę środków od dnia złożenia wniosku. Wzór dokumentu jest już dostępny i można go pobrać tutaj. Jak go wypełnić i gdzie złożyć?

Wniosek można będzie składać w formie papierowej i elektronicznej. Ta druga forma wymaga posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, bo wniosek składa się za pomocą platformy e-PUAP. Wniosek w formie papierowej składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

We wniosku należy wpisać organ, do którego składamy wniosek o wypłatę dodatku węglowego. Wymagane jest również podanie własnych danych osobowych: numeru i serii dowodu osobistego, a także numeru rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana kwota dodatku węglowego.

Ponadto należy wskazać dane wszystkich osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego. Dzięki tym danym urząd może się upewnić, że więcej osób z jednego gospodarstwa nie złożyło wniosku. Pieniądze przysługują bowiem na całe gospodarstwo domowe.

Trwają rozpaczliwe poszukiwania węgla. Polacy wydobywają go z nielegalnych szybów i sprzedają po 500 zł za tonę

 

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News