Tym seniorom ZUS niespodziewanie rozda kilka tysięcy złotych. Grono szczęśliwców to ponad 40 tys. osób

Dopiero niedawno seniorom wypłacono czternaste wynagrodzenie, a tu dowiadujemy się, że część z nich otrzyma pieniądze z ZUS, których w budżecie nie zaplanowano. To niewątpliwie powód do radości zwłaszcza w czasach drożyzny wszystkiego. Takie nieoczekiwane pieniądze trafi do ponad 40 tys. osób. Sprawdź, czy też nie jesteś w tym gronie.

seniorzy zus pieniądze
Podaj dalej

Tysiące seniorów z dodatkowymi pieniędzmi z rekompensat od ZUS

Nie jest tajemnicą, że dodatkowe pieniądze z ZUS zawsze się przydadzą czy na opłaty, czy na zakupy. Teraz instytucja ma do rozdania kolejne tysiące złotych. Tym razem nie są to żadne rządowe dodatki a rekompensaty. Czyli zadośćuczynienie za zaniżenie przysługujących seniorom świadczeń. Kto na takie może liczyć?
W związku z tym, że rekompensaty mają ścisły związek z niekorzystnymi przepisami, jakie ZUS zastosował wobec seniorów z rocznika 1953, to ich świadczenia zostaną przeliczone. Taka sytuacja dotyczy aż 44 000 seniorów.

Obecnie Senat usiłuje naprawić finansowe szkody i skierował do Sejmu projekt ustawy w tej sprawie. Zakłada on zadośćuczynienie seniorom, których świadczenia zaniżono. Odzyskają w ten sposób utracone pieniądze wraz z odsetkami.

seniorzy zus pieniądze
Freepik

Czy konieczny będzie wniosek o wyrównanie świadczenia?

Wiadomo, że seniorzy urodzeni w 1953 roku, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę uzyskaną na podstawie wniosku w 2013 r. przeciętnie odzyskają ok. 3800 zł. Rekompensata należy im się za niekorzystne przepisy. Te ustalały wysokość emerytury przysługującej w związku z osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, pomniejszając ją o wypłacone dotychczas tzw. emerytury wcześniejsze.

W marcu 2019 r. Trybunał Konstytucyjny zakwestionował ten zapis ten w odniesieniu do osób z rocznika 1953. Potem w lipcu 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wprowadzająca możliwość ponownego obliczenia emerytury – bez pomniejszania podstawy jej obliczenia o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych. W rezultacie dla seniorów z rocznika 1953 to przepis bardziej niż korzystny.

Takie osoby mogły do 11 stycznia 2021 r. złożyć wniosek o wyrównanie świadczenia. Nikt jednak nie wziął pod uwagę wypłaty odsetek od tych niesłusznie zaniżonych świadczeń ZUS. Tymczasem takie przysługiwały seniorom za okres, w którym nie mogli korzystać z całości należnej im emerytury. Czy o takie pieniądze z ZUS trzeba będzie wnioskować?

Według publikacji dziennika „Fakt” – senacki projekt ustawy dot. emerytów z rocznika 1953 przewiduje wypłatę takich odsetek na 2024 r. Seniorzy nie będą musieli składać wniosków o wypłatę należnych im pieniędzy. ZUS sam wypłaci pieniądze na konta i sam zweryfikuje, komu się należą. NIE PRZEGAP: Dodatek na węgiel, czy kod rabatowy w październiku? Minister wyjaśnia tę kwestię

Przeczytaj również