Taki dodatek Polacy mogą dostać nawet na 3 lata wstecz. Nie wiedzą, że wystarczy jeden dokument, by zyskać nawet 1000 zł

Taki dodatek Polacy mogą dostać nawet na 3 lata wstecz. Nie wiedzą, że wystarczy jeden dokument, by zyskać nawet 1000 zł

pieniadze prawo blokoda konta podatki

Podaj dalej

Polacy często żyją w nieświadomości i nie znajdują przepisów, które mają wpływ na to, jaki dodatek mogą otrzymywać co miesiąc na konto. W dzisiejszych czasach wysokiej inflacji, kiedy każda złotówka się przyda, warto wiedzieć, jak z przepisów korzystać. Często wystarczy tylko jeden dokument, by więcej zarabiać.

Takie pieniądze nie są jednorazowe

Polacy mogą liczyć na dodatek na tańszy prąd, paliwa czy inwestycje w domach. Większość takich form wsparcia bywa jednorazowa i obwarowana wysokością dochodów. Są jednak dodatki stałe, które wymagają jedynie odpowiedniego stażu pracy, ale nie tylko. Takie wypłacane są co miesiąc do pensji i mogą wynieść kilkaset złotych, jeśli tylko Polacy je udokumentują. Jakich dokumentów warto poszukać w domu?

Dodatek tzw. stażowy otrzymuje bądź mogłoby otrzymywać tysiące Polaków. Warunkiem takich ekstra pieniędzy do wypłaty jest przedłożenie pracodawcy odpowiednich dokumentów. W związku z tym, że należą się one pracownikom zatrudnionym w sektorze publicznym, mogą się o niego starać Polacy zatrudnieni w urzędach i służbie cywilnej, a także nauczyciele, żołnierze, kolejarze czy pracownicy sądów. Jeśli jesteś na tej liście, sprawdź, czy nie mógłbyś otrzymać więcej pieniędzy- co miesiąc.

dodatek pensja staz wynagrodzenie
fot. freepik

Taki dodatek pobiera tysiące Polaków i nie wie, że mógłby być wyższy

Do okresów pracy uprawniających do tego, by otrzymać dodatek za wysługę lat, zalicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy. Ponadto inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Wśród tych znajdują się :

– okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka;
– przypadające przed 1 stycznia 1983 roku okresy pracy po ukończeniu 16. roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem;
– okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika przypadające po 31 grudnia 1982 roku.
– okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium w czasie odbywania stażu, szkolenia i przygotowania zawodowego.

Jakie dokumenty trzeba przedstawić pracodawcy?

Przede wszystkim należy złożyć wniosek do właściwego urzędu gminy, który obowiązany jest stwierdzić okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Wydane zaświadczenie trzeba przedłożyć pracodawcy. Co, jeśli jednak urząd takich dokumentów nie posiada?

W taki przypadku taki okres można udokumentować zeznaniami co najmniej dwóch świadków. Muszą oni zamieszkiwać w tym czasie na terenie, na którym położone jest to gospodarstwo rolne. Takie zeznania świadków może poświadczyć urząd gminy lub notariusz, ale mogą też zostać złożone bezpośrednio przed pracodawcą.

W przypadku okresów pobierania świadczeń z urzędów pracy, konieczne będzie uzyskanie o nich zaświadczenia. Taki dokument, wraz z wnioskiem o zaliczenie ich do stażu pracy jest dla pracodawcy wystarczające.

Pracownikowi przysługuje wyrównanie dodatku stażowego za okres 3 lat wstecz. Co to oznacza? Prawu do wyrównania podlega dodatek za okres, który nie uległ jeszcze przedawnieniu- czyli za okres 3 lat od dnia, w którym roszczenie pracownika o wypłatę świadczenia za długoletnią pracę stało się wymagalne (art. 291 § 1 Kodeksu pracy).

Mówiąc prościej, chodzi o dzień, w którym dodatek stażowy powinien być wypłacony w prawidłowej wysokości, uwzględniającej okres udokumentowany z opóźnieniem. Wyrównanie dodatku należy obliczyć odrębnie dla każdego miesiąca. Nawet jeden procent więcej decyduje o zaległej wypłacie ponad 100 złotych. Czytaj również: Drastyczne podwyżki opłat dla kierowców. Winiety nawet 6 razy droższe

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News