Szok! ZUS znów rozda pieniądze. Tym razem seniorom z tego rocznika - kilka tysięcy złotych!

Szok! ZUS znów rozda pieniądze. Tym razem seniorom z tego rocznika - kilka tysięcy złotych!

zus rozda pieniadze seniorom

Podaj dalej

Seniorzy znów będą mieć powody do radości. Tym razem ZUS rozda pieniądze tym z określonego rocznika, a do uzyskania jest gruba kasa. To kilka tysięcy złotych. Takie nieoczekiwane pieniądze ekstra otrzyma ponad 40 tysięcy Polaków. Skąd się wzięły?

ZUS naprawia błędy po niekorzystnych przepisach dla seniorów

Dla seniorów każde ekstra pieniądze z ZUS to świetna wiadomość. Fakt, że obecnie instytucja ma do rozdania nawet po kilka tysięcy złotych na jednego emeryta to powód do radości aż 44 tysięcy osób. Kto jest w tym gronie szczęśliwców?

Wypłaty takich sporych pieniędzy mają ścisły związek z niekorzystnymi przepisami, jakimi objęto seniorów z rocznika 1953. Teraz Senat usiłuje naprawić finansowe szkody i skierował do Sejmu projekt ustawy w tej sprawie. Zakłada on zadośćuczynienie seniorom, którym zaniżono świadczenia. Te zostaną ponownie przeliczone, więc zyskać będzie można spore pieniądze z odsetkami.

zus seniorom
Freepik

O jakie kwoty chodzi i jak się o nie ubiegać?

Seniorzy urodzeni w 1953 roku, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę uzyskaną na podstawie wniosku w 2013 r. przeciętnie uzyskają ok. 3800 zł. To efekt rekompensaty za niekorzystne przepisy, które ustalały wysokość emerytury przysługującej w związku z osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, pomniejszając ją o wypłacone dotychczas tzw. emerytury wcześniejsze.

W marcu 2019 r. Trybunał Konstytucyjny zakwestionował ten zapis ten w odniesieniu do osób z rocznika 1953. Zaś w lipcu 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wprowadzająca możliwość ponownego obliczenia emerytury – bez pomniejszania podstawy jej obliczenia o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych.

W związku z tym jest korzystna dla seniorów z rocznika 1953. Te do 11 stycznia 2021 r. mogły złożyć wniosek o wyrównanie świadczenia. Nie było zaś mowy o odsetkach do wypłaty. Tymczasem te przysługiwały seniorom za okres, w którym nie mogli korzystać z całości należnej im emerytury. Czy o wpłatę kilku tysięcy złotych trzeba będzie wnioskować?

Według publikacji dziennika „Fakt” – senacki projekt ustawy dot. emerytów z rocznika 1953 przewiduje wypłatę takich odsetek na 2024 r. Wniosków o ich wypłatę z ZUS nie trzeba będzie składać. Instytucja sama wypłaci pieniądze na konta i sama zweryfikuje, komu się należą. NIE PRZEGAP: Z tym wnioskiem Polacy dostają nawet 4 400 złotych – za darmo. Często nie wiedzą, że taki dodatek jest

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News