Seniorzy z nowym dodatkiem do emerytury. Nowe przepisy trafiły do Senatu

Seniorzy z nowym dodatkiem do emerytury. Nowe przepisy trafiły do Senatu

nowy wydatek dla polaków

Podaj dalej

Do senatorów trafiły nowe propozycje przepisów, stanowiących o tym, by seniorów objąć nowym dodatkiem do emerytury. Ma on im przysługiwać dożywotnio, co miesiąc. To dobra wiadomość w obliczu z wszechobecną drożyzną wszystkiego.

W Senacie nowa propozycja wsparcia dla seniorów

Nowym dodatkiem mają być objęcie wszyscy seniorzy, którzy po śmierci współmałżonka zostali sami. Często mają z tego tytułu kłopoty finansowe i nie radzą sobie z opłatami rachunków oraz codziennym utrzymaniem.

To dlatego, że w świetle obecnych przepisów nie mają zbyt wielu opcji. Mogą obecnie skorzystać z renty rodzinnej, w wysokości nie więcej niż 85% emerytury zmarłego lub zachować własną. Nowe przepisy, jaki poinformował Fakt, mają w tej sytuacji wspomóc wdowy i wdowców finansowo. Trafiły one właśnie w formie petycji do Senatorów.

dodatek pieniądze ciepło gaz
Pixabay

Seniorom z dodatkiem 300 plus ma być łatwiej

Propozycja objęcia nowym dodatkiem wdów i wdowców to efekt petycji, jaka trafiła do Senatu. Chodzi o nowe świadczenie 300 plus, którym objęci seniorzy po utracie małżonka. Forma wypłat ma być albo jednorazowa, co miesiąc albo jako jednorazowa gratyfikacja finansowa. Miałaby ją ustalić Komisję ds. Petycji i Praworządności.

Jak każde przepisy, te mają warunki, które wymagają spełnienia. Na dodatek 300 plus mogliby liczyć ci, którzy pozostawali w związku małżeńskim przez co najmniej 45 lat. Fragment petycji, którego personaliów na jego wniosek nie ujawniono, opublikował Fakt. Czytamy w niej m.in.

„Osoby po śmierci współmałżonka muszą w większym znacznie stopniu borykać się z trudnościami finansowymi, gdyż utrzymują się już tylko z jednej emerytury (zakup leków, rehabilitacja i inne). Wnoszę, aby samotny małżonek (wdowa lub wdowiec) został objęty comiesięcznym świadczeniem w wysokości 300 zł lub jednorazową gratyfikacją finansową ustaloną przez Komisję ds. Petycji i Praworządności. Zgodnie z pomysłem, nowe świadczenie miałoby objąć osoby, które pozostawały w związku małżeńskim przez co najmniej 45 lat”.

Według autora petycji wdowy i wdowy są niesprawiedliwie traktowani, co podkreśla fakt, że w planach rządzący mają wprowadzenie dodatku „500 plus dla małżeństw”. Dodatkowe pieniądze wypłacane przez ZUS, mają według projektu dostać małżeństwa z co najmniej 50-letnim stażem.

Eksperci podkreślają, że taki dodatek jest bardzo potrzebny, ale dobrze by było, gdyby warunkiem jego otrzymania były również dochody.

NIE PRZEGAP

W życie weszła nowa ustawa i nowy ważny dla Polaków dodatek. Mają 30 dni, by złożyć wniosek

 

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News