Seniorkom w tej sytuacji ZUS wypłaci dodatek do emerytury. Niektóre nie wiedzą, że trzeba złożyć taki wniosek

Seniorkom w tej sytuacji ZUS wypłaci dodatek do emerytury. Niektóre nie wiedzą, że trzeba złożyć taki wniosek

pieniądze dla seniorów

Podaj dalej

Nie wszystkie seniorki wiedzą, że mogą liczyć na dodatek ekstra kilkaset złotych do emerytury. Kluczowym w tej sytuacji jest fakt, jak oszczędzały na swoje świadczenia. Co ważne niektóre z nich muszą w tej sprawie wnioskować do ZUS-u. Tylko część dostanie go na konta nawet bez wnioskowania. Dlaczego?

Niektóre seniorki w tym wieku mogą mieć wyższe świadczenia

Na dodatek do emerytury mogą liczyć te panie, którym po przekroczeniu wieku 65 lat ZUS przeliczy świadczenie. Nie zawsze urzędnicy zrobią to automatycznie, wiele z nich musi o to wnioskować i nie wie, że może zyskać nawet kilkaset złotych ekstra.

Tak będzie w przypadku pań, które urodziły się po 31 grudnia 1949 i były członkami OFE. Te w wieku 60 lat mogą się ubiegać o wpłatę świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i dodatek – okresową emeryturą kapitałową.

W takiej sytuacji zyskuje się dodatkowe środki na utrzymanie do dnia poprzedzającego ukończenie wieku 65 lat. To jeśli prawo do okresowej emerytury kapitałowej nie wygaśnie wcześniej. Po tym czasie instytucja dokona kolejnego przeliczenia świadczenia z FUS takich seniorek.

zus dodatek fus dla seniorek
ZUS/ Twitter

Kiedy wniosek o taki dodatek można składać, a kiedy się go nie dostanie?

Aby zyskać dodatek nawet kilkuset złotych miesięcznie, czasami należy o niego wnioskować. Nie wszystkie panie dostaną go bowiem z urzędu. Rzeczniczka ZUS na Dolnym Śląsku wyjaśnia, że takiej sytuacji są seniorki urodzone po 1 kwietnia 1957 r. maksymalnie do 30 września 1957 r.

Te panie muszą wypełnić i złożyć u nas wniosek ERPO. W tej grupie kobiet – wydłużony wiek emerytalny przewidziany dla mężczyzn, niektóre z nich osiągną już we wrześniu 2023 r – wyjaśniała na łamach portalu Gazeta Prawna, Iwona Kowalska-Matis.

Czy wszystkie panie w tej sytuacji mogą liczyć na wyższe świadczenia? Warunkiem, jaki muszą spełnić, by otrzymywać okresowy dodatek do emerytury, jest odpowiednia suma środków zgromadzonych na subkoncie w ZUS. Musi ona osiągnąć równowartość bądź wynosić więcej niż 20-krotność dodatku pielęgnacyjnego wynosi. Ten dziś wynosi 294,39 zł.

Mówiąc prościej, jeśli seniorki nie zgromadziły 5887,80 zł środków na subkoncie ZUS, to nie przysługuje im okresowa emerytura kapitałowa.

Kiedy trzeba zgłosić się do ZUS z wnioskiem, a kiedy go nie trzeba?

Wniosek o przeliczenie nie jest wymagany w przypadku tych seniorek, które były członkami OFE i nabyły uprawnienia do swojego świadczenia od 1 października 2017 r. Pozostałe panie, które były członkami OFE i nabyły prawo do emerytury z FUS przed 1 października 2017 r., muszą same wnioskować o wyższe emerytury. Co, jeśli tego nie zrobią?

W takiej sytuacji ZUS przeliczy im świadczenie z urzędu, niestety dopiero po osiągnięciu przez nie podwyższonego męskiego wieku emerytalnego.

Konieczność złożenia wniosku dotyczy również kobiet, które pobierają rentę rodzinną po zmarłym małżonku wraz z okresową emeryturą kapitałową. Na wniosek mogą sprawdzić, czy świadczenie obliczone na podstawie ich pracy zawodowej i składek zgromadzonych na indywidualnym koncie w ZUS jest korzystniejsze – podsumowuje Krystyna Michałek na łamach Gazety Prawnej.

Czytaj także: Ci pracownicy zapukają do drzwi milionów Polaków. Oto, dlaczego trzeba ich będzie wpuścić do środka

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News