Sejm podjął ważną dla wszystkich Polaków decyzję. Dostaną dodatki na jeden adres i rekompensaty- różne na każdy rodzaj paliwa

Sejm podjął ważną dla wszystkich Polaków decyzję. Dostaną dodatki na jeden adres i rekompensaty- różne na każdy rodzaj paliwa

dodatek na węgiel nie ma pieniędzy

Podaj dalej

Polacy, którzy wybrali inne paliwa, niż węgiel do ogrzewania domów doczekali się wsparcia poprzez dodatki ze strony rządzących. Sejm przyjął w piątek projekt ustawy, w której ustalił kwoty dodatków finansowych na poszczególne paliwa do domów. Ponadto w projekcie pojawiły się rekompensaty dla ciepłowni.

Dodatki nie tylko na węgiel- 3000 zł także na pellet

Sejm przyjął w piątek projekt ustawy o wsparciu odbiorców ciepła, korzystających z innych rodzajów paliwa niż węgiel. Wiemy już, że najwyższą kwotę otrzymają ci, którzy za paliwo do kotła używają drzewnego pelletu lub innej biomasy. To 3000 zł jednorazowej pomocy.
W przypadku gdy dom ogrzewa kominek, koza, piec kaflowy lub kocioł zasilany drewnem w kawałkach, dodatek wyniesie jednorazowo 1000zł. Ponadto korzystający z kotłów gazowych na ciekłe paliwo LPG mogą liczyć na 500 zł dopłaty, a gdy źródłem ciepła w domu jest kocioł olejowy 2000 zł.

Ciepłownie dostaną rekompensaty, a podwyżki cen za ciepło ograniczono

Oprócz dodatków na węgiel i inne paliwa, rządzący podjęli decyzję o wsparciu ciepłowni. Wytwórcy dostali obowiązek ustalenia średniej ceny ciepła z rekompensatą na 150,95 zł na GJ (netto). Dotyczy to źródeł ciepła wykorzystujących do ogrzewania gaz ziemny lub olej opałowy. W przypadku pozostałych cenę ustalono na 103,82 zł za GJ.

Zła wiadomość to ta, że w takim przypadku ceny ogrzewania wzrosną o 42%. Tak wynika z Oceny Skutków Regulacji projektu ustawy. Jeśli taka podwyżka okaże się za niska w stosunku do realnych kosztów wytwarzania ciepła, to wytwórcy otrzymają rekompensaty na pokrycie różnicy. Niezastosowanie się do zapisów ustawy przez wytwórców ciepła grozi im odpowiedzialność finansowa.

Rekompensata dotyczy jedynie sprzedaży ciepła dla gospodarstw domowych. Ponadto może objąć inne podmioty wskazane w ustawie m.in. wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły, żłobki, przedszkola czy szpitale.

Jak pisze Business Insider, system rekompensat ma działać od 1 października 2022 do 30 kwietnia 2023 r.

cd. tekstu pod grafiką

dodatki na rozne paliwa
Pixabay

Koniec kombinowania z dodatkiem na węgiel i zmiana terminu wypłat

Rządzący wzięli pod uwagę kreatywność Polaków i w zapisach zatwierdzonej w piątek ustawy  wprowadzili poprawkę mówiącą, że jeden dodatek na węgiel lub inne paliwo ma być wypłacany na „jeden adres”.

To ukróci celowe lub sztuczne dzielenie gospodarstw domowych, w celu otrzymania większej kwoty. Inna poprawka przewiduje odpowiedzialność karną za informacje zamieszczone we wniosku o wypłatę dodatku. Dodatek węglowy trafi na konto w 2 miesiące od daty złożenia wniosku, ale nie później niż do 30 grudnia 2022 r.

Projekt ustawy trafi teraz do senatu. Całość rekompensat finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wyniesie 10 mld zł.

Węgiel, ekogroszek już nawet po 3500 zł za tonę. Dodatek to za mało, Polacy zbankrutują

 

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News