Rządzący zadecydowali - nawet 800 zł. Taki dodatek już jesienią dla ponad 100 tys. Polaków

Polacy już jesienią będą mieli okazję na dodatek do wynagrodzeń. Jedynym warunkiem, by dostać co najmniej 600 zł jest ukończenie 18 roku życia. Stawka maksymalna to 800 zł, wcale nie małe pieniądze, jeśli wziąć pod uwagę, że taka stawka dotyczy jednego dnia pracy. To dlatego, że rządzący zdecydowali się na podwyżki. O jaką pracę chodzi?

Nowy dodatek pieniężny
Podaj dalej

Dodatek zasili budżety członków komisji wyborczych

Nie jest już tajemnicą, że Państwowa Komisja Wyborcza  przyjęła uchwałę podnoszącą diety członków obwodowych komisji wyborczych, więc taki dodatek będzie mile widziany w portfelu.

W górę poszły stawki wszystkich członków komisji. W tegorocznych wyborach do Sejmu i Senatu niektórzy zarobią o 70% więcej, niż miało to miejsce w 2020 r. Jakie rzędu są to kwoty? W minioną środę (2 sierpnia) PKW przyjęła uchwałę o następujących stawkach dla członków komisji wyborczej:

-przewodniczący komisji zarobią 800 zł (dotychczas było to 500 zł);
-zastępcy przewodniczących 700 zł (dotychczas było 400 zł);
-członkowie obwodowych komisji wyborczych mogą liczyć na 600 zł (dotychczas dostawali 350 zł).

Krajowe Biuro Wyborcze, oszacowało, że do przeprowadzenia tegorocznych wyborów do Sejmu i Senatu, konieczne jest ok. 31 tys. komisji. To ok. 4 tys. więcej niż ostatnio. Minimalny skład każdej z nich to 5 osób. W rezultacie taki dodatek otrzyma co najmniej 155 tys. Polaków.

Kto może zostać członkiem takich komisji?

Kandydaci na członków obwodowej komisji wyborczej muszą mieć ukończone 18 lat- to najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia. Tacy mogą zostać zgłoszeni do komisji na obszarze województwa, w którym stale zamieszkują. Są jednak pewne ograniczenia.

Przepisy wykluczają jednak szereg osób, głównie ze względu na pełnione przez nich funkcje. W komisji nie może zasiądą:
-kandydat w wyborach;
-komisarz wyborczy;
-pełnomocnik wyborczy i finansowy komitetu wyborczego;
-urzędnik wyborczy;
-mąż zaufania.

Osoby spokrewnione z kandydatami w wyborach MOGĄ być członkami obwodowych komisji wyborczych, ale WYŁĄCZNIE w innych okręgach wyborczych, niż ten, w którym kandyduje osoba spokrewniona.

Członkowie obwodowej komisji są zobowiązani do:
– przeprowadzenia głosowania w obwodzie,
– czuwania w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania,
– ustalenia wyników głosowania w obwodzie i podania ich do publicznej wiadomości,
– przesłania wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.

Czytaj także: 21 sierpnia jest kluczowy dla wszystkich polskich kierowców. Muszą obowiązkowo to sprawdzić w CEPiK’u

Przeczytaj również