Polacy z tym wnioskiem otrzymają nawet 1400 zł od rządu. Wypłaty dodatku do końca grudnia 2023 r.

Polacy z tym wnioskiem otrzymają nawet 1400 zł od rządu. Wypłaty dodatku do końca grudnia 2023 r.

pieniądze dodatek rząd program plus

Podaj dalej

Wypłata dodatku za inflacyjną drożyznę to element rządowej tarczy antyinflacyjnej, jaką przegłosował Sejm w 2021 r. Jak informują rządzący na swojej stronie internetowej dodatek osłonowy to wsparcie dla gospodarstw domowych o niskich dochodach, przy czym zasada wypłaty uwzględnia przekroczenie wskazanych limitów. Złożenie wniosku w zależności od dochodu uwzględnia wypłaty co do zasady złotówka za złotówkę.

Wypłaty dodatku trwają do końca 2023 roku

Na wypłatę dodatku osłonowego, mogą liczyć gospodarstwa domowe, które złożyły odpowiednie wnioski, a ich przeciętne miesięczne dochody nie przekroczyły 2100 zł (jednoosobowe), albo 1500 zł na osobę ( wieloosobowe).

Zróżnicowanie wypłat wynika z podziału , jakie zastosował rząd, a szczegółowo przedstawia się ono w następujący sposób:

-Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
-Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
– 4-5 osobowe gospodarstwo otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
– Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych/mc na osobę.

Zasada wypłaty „złotówka za złotówkę” oznacza, że wnioskujący dodatek otrzymają nawet w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego. Kwota dodatku jaką otrzymają uwzględni pomniejszenie o kwotę przekroczenia limitu.

wyplaty dodatku oslonowego
Pixabay

Dodatek osłonowy, jak dodatek na węgiel?

Świadczenie w postaci dodatku osłonowego, podobnie jak dodatek na węgiel miało charakter jednorazowy. W chwili obecnej nic nie wskazuje na to, by Ministerstwo  Klimatu i Środowiska planowało przedłużenie wypłat dodatku za rok 2023.

Sytuacja na rynku wciąż jest jednak trudna. Polacy nadal walczą z drożyzną w sklepach, wysokimi rachunkami, a co za tym idzie wysokimi kosztami życia. W związku z tym nie jest wykluczone, że sytuacja się zmieni.

Zwłaszcza, że jeden z zapisów ustawy dopuszcza taką możliwość. Mówi on o tym, że burmistrz albo prezydent miasta w ramach swoich obowiązków muszą przedstawiać wojewodzie informację o liczbie toczących się postępowań w sprawie wypłaty kwoty dodatku poszczególnym domostwom oraz o łącznej wysokości dodatków osłonowych w latach 2023-2025 ( art. 4a Dz.U.2023.169 t.j.).

NIE PRZEGAP

Tysiące Polaków nie dostaną dodatku na prąd. Nawet jeśli dokument na dodatkowe 1000 lub 1500 zł złożyli w terminie

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News