PILNE: Unia Europejska ulegnie naciskom i wprowadzi zakaz diesla od 2030 roku?! Jest jeden ważny powód

PILNE: Unia Europejska ulegnie naciskom i wprowadzi zakaz diesla od 2030 roku?! Jest jeden ważny powód

politique-climatique-zakaz silnikow spalinowych

Podaj dalej

Zieloni zasiadający w Parlamencie UE wezwali 13 września przywódców Unii do zaostrzenia swoich propozycji dotyczących przeciwdziałania zmianom klimatu. W związku z tym zakaz sprzedaży samochodów z silnikiem diesla i benzynowym zacznie obowiązywać znacznie wcześniej niż oczekiwano. Przełomowy raport opublikowany w sierpniu przez panel naukowy ONZ stwierdził, że globalne ocieplenie już niebezpiecznie przekroczyło granice.

Negocjacje w sprawie zakazu silników diesla ruszają w przyszłym tygodniu

Zieloni wezwali Komisję do przyspieszenia wprowadzenia niektórych propozycji i uczynienia innych bardziej ambitnymi. Tym samym przygotowują się do negocjacji w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży samochodów z silnikiem diesla oraz planów redukcji emisji, które kraje uzgodniły.

Komisja Europejska, która formułuje politykę UE, przedstawiła w lipcu szereg ustaw mających na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych netto o 55% w stosunku do poziomu z 1990 roku.

Propozycje obejmują reformy rynku węglowego oraz zakaz sprzedaży nowych samochodów z silnikiem diesla i benzynowym od 2035 roku. Każda z nich będzie dokładnie negocjowana przez 27 krajów UE i parlament, co może potrwać nawet dwa lata.

zakaz diesla od 2030 roku

Zieloni wezwali Komisję do przyspieszenia prac

Przełomowy raport opublikowany w sierpniu przez panel naukowy ONZ stwierdził, że globalne ocieplenie już niebezpiecznie przekroczyło granice. Zieloni powiedzieli, że UE musi zareagować, aby uniknąć jego najbardziej niszczycielskich skutków.

„ Zmiany klimatyczne są głównym problemem większości obywateli UE, którzy chcą konkretnych działań już teraz. Świat biznesu potrzebuje jasnych terminów i przewidywalności, aby podejmować decyzje inwestycyjne dzisiaj, a nie za 10 lat ”

Chociaż Zieloni to tylko niewielka grupa w Parlamencie, oczekuje się, że będą prowadzić w jego imieniu negocjacje dotyczące niektórych polityk, w tym środków UE na rzecz oszczędzania energii.

W liście Zieloni wzywają do zakazu sprzedaży samochodów z silnikami diesla i benzynowymi już od 2030 r. zamiast  2035 r. Ponadto domaga się szybszego usuwania bezpłatnych pozwoleń na emisję dwutlenku węgla dla branż, które skorzystają z planowanej granicznej taryfy węglowej.

Grupa wezwała również UE do zmniejszenia planowanego zużycia energii o 45% do 2030 r., zamiast proponowanych przez Komisję 36-39%.
Negocjacje prawdopodobnie rozpoczną się dopiero w przyszłym roku. Niektóre kraje i prawodawcy już wyrazili obawy dotyczące wpływu na biedniejsze gospodarstwa domowe.

Bez wątpienia kierowcy muszą być świadomi, że zmiany obejmujące zakaz sprzedaży nowych samochodów z silnikiem diesla i benzynowym może wejść w życie znacznie szybciej, niż oczekiwano.

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News