PILNE! Rada Ministrów zadecydowała w sprawie Stref Czystego Transportu. To koniec wolności dla kierowców diesla?

PILNE! Rada Ministrów zadecydowała w sprawie Stref Czystego Transportu. To koniec wolności dla kierowców diesla?

koniec diesla czas na elektryki

Podaj dalej

W Europie trwa prawdziwa ofensywa na promowanie elektromobilności. W Polsce kierowcy diesla czują się w miarę bezpieczni, gdy chodzi o swobodę poruszania się samochodem. Po długo trwającej ciszy Rada Ministrów ponownie ruszyła z tematem Stref Czystego Transportu. Oto co się zmieni.

To koniec swobody kierowców samochodów z silnikiem Diesla?

Już chyba nikt nie ma wątpliwości, że czasy świetności samochodów z silnikiem Diesla mamy za sobą. Kierowcy prędzej czy później zostaną zmuszeni do przesiadki na samochody elektryczne.
Najnowsza nowelizacja zapisów ustawy o elektromobilności nie pozostawia złudzeń i wiele wnosi do tematu Stref Czystego Transportu. Co się zmieni?

Rządzący postanowili przyspieszyć w kwestii elektryfikacji transportu, pomimo, że samochody elektryczne w Polsce są nadal rzadkością, jeśli spojrzeć na flotę samochodową w Europie.

Elektryfikacja floty samochodowej jest priorytetem w Europie i dotyczy także Polski. W związku z tym, Rada Ministrów przyjęła 5 października projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, który w pierwszej kolejności odnosi się do zmian w temacie tzw. Stref Czystego Transportu.

O ile wcześniejsze zapowiedzi mówiły o obowiązku tworzenia stref, o tyle obecnie w kwestii tworzenia Stref Czystego Transportu przymusu nie ma. Według nowelizacji wyznaczanie stref i obowiązujących w nich zasad pozostaje w gestii samorządów. To oznacza, że każda gmina, niezależnie od ilości mieszkańców może zakazać wjazdu pojazdom z silnikiem Diesla.

Co najważniejsze,  pojawił się zapis mówiący o wprowadzeniu specjalnych oznaczeń dla samochodów uprawnionych do poruszania się w obrębie wyznaczonych stref.

Będzie można postarać się o ładowarki w blokach

Nowelizacja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych poza tym, że odnosi się do niskoemisyjnych stref, wprowadza procedury pozwalające na montaż punktów ładowania elektryków.

Wielu kierowców ucieszy wiadomość, że w projekcie pojawiły się zapisy dotyczące możliwości instalowania ładowarek w budynkach wielorodzinnych tzw. blokach. W myśl nowych przepisów, wniosek mieszkańców budynku pozwoli na montaż punktów ładowania samochodów elektrycznych.

Dzięki temu, osoby zainteresowane zakupem elektryka otrzymają możliwość ładowania go w swoim miejscu zamieszkania. To najkorzystniejsze rozwiązanie, biorąc pod uwagę, że ładowanie najczęściej odbywa się w nocy.

Ponadto najnowsza nowelizacja obejmuje kwestie związane z:

  1. przepisami regulującymi kwestie, które stacje ładowania powinny podlegać kontrolom przeprowadzanym przez Urząd Dozoru Technicznego
  2. doprecyzowaniem definicji stacji ładowania
  3. udzielaniem wsparcia finansowego w przypadku, gdy przedsiębiorca nie kupuje pojazdu, a korzysta z leasingu
  4. określeniem minimalnego poziomu docelowego, jeśli chodzi o udział nisko– i zeroemisyjnych pojazdów w całkowitej liczbie pojazdów objętych zamówieniami publicznymi.

Większość przepisów wejdzie w życie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw.

Przeczytaj również