PILNE! Prezydent podpisał ważny dokument. Wysokie mandaty dla kierowców to już pewnik

PILNE! Prezydent podpisał ważny dokument. Wysokie mandaty dla kierowców to już pewnik

policja nowe mandaty dla kierowców

Podaj dalej

Jak informują media, Prezydent Andrzej Duda podpisał w piątek nowelizację Prawa o ruchu drogowym, która zaostrza kary dla kierowców. Mandaty i kary grzywny w niektórych przypadkach drastycznie wzrosły.

Nowelizacja ustawy to prawdziwy bat na niepokornych kierowców

Ustawa podpisana przez Prezydenta w piątek, zacznie obowiązywać kierowców od 1 stycznia 2022 r. Wprowadzona zapisy drastycznie zaostrzają nie tylko wysokość mandatów ale i grzywien. W niektórych wypadkach wynosi ona aż 30 tys. zł.

Według znowelizowanej ustawy, karze grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł podlega od 1 stycznia 2022 osoba, która kierując pojazdem mechanicznym, zignoruje znak B-25 dotyczący zakazu wyprzedzania.

Wysoka kara i groźba aresztu wisi nad kierowcą, który prowadzi samochód po drodze publicznej lub strefie zamieszkania bez prawa jazdy. Grzywna w tym wypadku może wynieść od 1 tys. do 30 tys. złotych! Tyle samo zapłacą kierowcy, którzy jeżdżą samochodem niedopuszczonym do ruchu.

nowe mandaty dla kierowców

Nie wskażesz kierowcy? Możesz gorzko tego pożałować

Podczas prac nad ostateczną wersją nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, do katalogu wykroczeń, za które grozi grzywna do 30 tys. złotych, dopisano te polegające na odmowie wskazania kierowcy, któremu powierzono pojazd w określonym czasie.

Do katalogu kar, za które grozi grzywna, w wysokości do  3 000 zł dopisano:

  • niezachowanie należytej ostrożności lub spowodowanie zagrożenia przez pijanego kierowcę
  • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu,
  • niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej,
  • wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany lub bezpośrednio przed tym przejściem,
  • ominięcie pojazdu jadącego w tym samym kierunku, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu
  • naruszenie zakazu jazdy po chodniku lub przejściu dla pieszych przez sprawcę, który w ciągu dwóch lat przed dniem popełnienia czynu był już prawomocnie skazany za określone wykroczenia.
Freepik

Nawet 15 punktów karnych

Według znowelizowanego Kodeksu drogowego, za naruszenie przepisów kierowca będzie mógł otrzymać nawet 15 punktów karnych. Dziś maksymalna liczba punktów karnych wynosi 10.

Od 1 stycznia kończy się możliwość zmniejszenia liczby punktów, za sprawą odbytego szkolenia. Kolejną ważną kwestią jest nowy mechanizm, który uzależnia usunięcie punktów karnych od wniesienia opłaty za mandat. Dodatkowo punkty znikną dopiero po upływie 2 lat od dnia wniesienia należnej opłaty.

www.topdoctors.mx

Najniższa grzywna dla kierowców- 800 zł

Nowa ustawa wprowadza minimalną wysokość kary grzywny, która wyniesie 800 zł za przekroczenie dopuszczalnej prędkości jazdy o ponad 30 km/h. Powyższe obowiązuje niezależnie od tego, czy naruszenie wystąpiło w obszarze zabudowanym, czy poza nim.

Ponadto w znowelizowanej ustawie uwzględniono poprawki dotyczące możliwości usuwania z centralnej ewidencji kierowców zarówno danych dotyczących wysokości grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, jak i danych o ich uiszczeniu.

Przyjęto również poprawkę dotyczącą nadania prokuratorom uprawnień do wystąpienia z wnioskiem o ustanowienie dla osoby poszkodowanej profesjonalnego pełnomocnika do wytoczenia powództwa o rentę. Usprawniono także proces uzyskiwania renty, którą otrzymają osoby najbliższe ofiar wypadków drogowych od sprawcy wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

Niestety posłowie odrzucili natomiast poprawkę, zgodnie z którą w określonych przypadkach wpływy z grzywien trafiałyby do budżetów samorządów.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu, znajdziecie tutaj.

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News