PILNE! Mandat nie tylko od policji. Kolejna grupa funkcjonariuszy zyska uprawnienia do karania kierowców

PILNE! Mandat nie tylko od policji. Kolejna grupa funkcjonariuszy zyska uprawnienia do karania kierowców

mandat os strażników granicznych

Podaj dalej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji szykuje kolejne zmiany, według których kierowcy dostaną mandat nie tylko od funkcjonariuszy policji. Nowy projekt rozporządzenia zakłada, że powyższe uprawnienie uzyska Straż Graniczna.

Mandat od strażnika możliwy 14 dni od daty ogłoszenia rozporządzenia

Straż Graniczna zyska nowe ważne uprawnienia, dzięki którym kierowcy mogą otrzymać mandat od funkcjonariuszy. Do tej pory do ich zadań należała jedynie ochrona granic państwowych na lądzie i na morzu oraz kontrola ruchu granicznego.

MSWiA w projekcie nowego rozporządzenia zmieniającego dotychczasowe podjęło działania mające na celu ułatwienie pracy funkcjonariuszom Straży Granicznej. Do tej pory nie mogli stosować wielu środków i musieli korzystać ze wsparcia policji.

Ustawodawca zawarł w projekcie rozporządzenia następujące uzasadnienie nadania dodatkowych uprawnień:
„W praktyce, w wielu podejmowanych interwencjach, funkcjonariusze Straży Granicznej nie mogą stosować środków właściwych dla trybu mandatowego wobec uczestników ruchu drogowego, ze względu na brak stosownego uprawnienia. Takie sytuacje wymuszają potrzebę zwracania się o pomoc do funkcjonariuszy policji w celu nałożenia na sprawcę wykroczenia grzywny w drodze mandatu karnego”.

mswia mandat straż graniczna

Kierowcy nie popełnią już żadnego wykroczenia na oczach strażników

Kierowcy muszą się liczyć z tym, że nowe uprawnienia dla strażników oznaczają, że katalog przewinień, za które mogą otrzymać mandat, znacznie się poszerzy. Na razie jedynie nie wiadomo, kiedy dokładnie to nastąpi, ponieważ treść rozporządzenia jest na etapie uzgodnień.

W jego treści zawarto zapis o tym, że wejście w życie nowych przepisów nastąpi w ciągu 14 dni od ogłoszenia rozporządzenia. W związku z tym Straż Graniczna nie tylko ujawni nielegalny pobyt cudzoziemców, ale zadba o ład i porządek na drogach. Kierujący nie będą już mogli bezkarnie łamać przepisów na oczach strażników.

mswia mandat straż graniczna
fot. Straż Graniczna

Sprawdź, za co możesz dostać mandat od strażników

Straż Graniczna może już teraz karać kierowców, wśród karanych przewinień jest np. nieuprawniony wjazd do lasu, jazda bez świateł czy tamowanie ruchu. Oto, za co dodatkowo Straż Graniczna ukarze kierowców:

-spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na skutek niezachowania należytej ostrożności – art. 86 § 1
-nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu i inne zachowania naruszające prawa osób pieszych-art. 86b § 1 i 2 ,
-za naruszenie zakazu wyprzedzania-art. 92b
-nieuprawnione oznakowanie pojazdu jako uprzywilejowanego­- art. 96a § 1 i 2
-za niedozwolone objeżdżanie zapór na przejazdach kolejowych i wjeżdżanie na przejazdy kolejowe- art. 97a

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News