Od 3 września nowy zakaz dla kierowców. Nieprzestrzeganie przepisów to ponad 21 000 kary

Od 3 września nowy zakaz dla kierowców. Nieprzestrzeganie przepisów to ponad 21 000 kary

nowy zakaz dla kierowców

Podaj dalej

Wraz z początkiem września wejdą w życie nowe przepisy, które już cieszą kierowców samochodów ciężarowych. Dotyczą one ważnej kwestii, jaką jest załadunek i rozładunek towarów. W związku z tym firmy zajmujące się dystrybucją ładunków musiały wprowadzić zmiany w kwestii organizacji tego procesu.

Nowe przepisy odciążą kierowców

Firmy spedycyjne i załadowcy muszą być gotowi 2 września na wejście w życie nowych  przepisów. Władze w  Hiszpanii,  wprowadzają zakaz wykonywania przez kierowców załadunku i rozładunku. To ważna zmiana, jaka znalazła się w zapisach zawartych w dekrecie królewskim już w marcu.

Ze względu na to, że wymaga ona sporej reorganizacji, załadowcy i odbiorcy dostali pół roku, by zorganizować pracę na nowo. W tym czasie zatrudniono i przeszkolono operatorów wózków widłowych i pracowników magazynów, którzy przejmą dotychczasowe obowiązki kierowców.
Od 2 września hiszpańska Inspekcja Transportu skontroluje czy obowiązujące przepisy są respektowane.

nowy zakaz dla kierowców
Fot. pixabay.com

Nieprzestrzeganie przepisów to kara grzywny sięgająca nawet 22 0000 złotych

Jak pisze Transinfo, nowy zakaz wykonywania przez kierowców zadań załadunku i to część zmian w przepisach zawartych w dekrecie królewskim z mocą ustawy 3/2022. Powstały w następstwie strajków branży przewozowej akt prawny, zabrania kierowcom pojazdów o dmc przekraczającej 7,5 tony wykonywania operacji załadunku i rozładunku towarów zarówno w miejscu pochodzenia, jak i w miejscu docelowym usługi transportowej.

Z dniem 1 sierpnia zakaz ten doprecyzowano. Akt prawny w nowym brzmieniu wyjaśnia definicję przewozu drobnicowego, iż jest to:

“Transport pomiędzy centrum dystrybucyjnym a punktem sprzedaży oraz realizacja usług paczkowych i innych podobnych usług, które obejmują odbiór lub dystrybucję przesyłek towarowych składających się z niewielkiej liczby paczek, które mogą być łatwo obsługiwane przez jedną osobę. Przez przewóz ładunków drobnicowych rozumie się taki, w którym konieczna jest uprzednia obsługa, grupowanie, klasyfikacja lub inne podobne operacje” – czytamy w dekrecie cytowanym przez Transifo.

To oznacza, że w myśl przepisów obowiązujących od 2 września:

“Kierowca może uczestniczyć w rozładunku transportu drobnicowego między centrum dystrybucji a punktem sprzedaży pod warunkiem, że czynność ta nie wpływa na jego dobowy okres odpoczynku lub, w zależności od przypadku, pod warunkiem, że jest wykonywana w ciągu jego dnia pracy i pod warunkiem, że umożliwi mu powrót do miejsca pracy lub zamieszkania”.

nowy zakaz dla kierowców
Freepik.com

To nie jedyny wyjątek, który zezwalają na udział kierowców w załadunku bądź rozładunku

Jak w każdej regule i od tej są wyjątki, które ze względu na specyfikę przewozów wymagają udziału
truckerów. Oprócz wyżej wspomnianego transportu drobnicowego, obejmują one transporty takie jak:

– przeprowadzki i transport do magazynów mebli (self storage),-
– przewóz towarów w cysternach,
– transport kruszyw lub wykonywany wywrotkami bądź pojazdami wyposażonymi w dźwig, lub inne urządzenia, nieodłącznie związane z pojazdem, przeznaczone do wykonywania operacji załadunku i rozładunku,
– wykonywane samochodami dostawczymi i lawetami służącymi do pomocy drogowej,
– transport żywych zwierząt, bez uszczerbku dla obowiązków określonych w przepisach o ochronie zwierząt podczas ich transportu.

Ponadto zakaz nie dotyczy przypadków, w których obowiązują inne przepisy ustanawiające odmienne zasady udziału kierowcy w odniesieniu do rodzaju transportu.

Brak przestrzegania przepisów wyceniono na karę grzywny sięgającą kwoty 4600 euro, co stanowi kwotę 21 784,91 zł. Ponadto kierowcy mogą liczyć na odszkodowania, jeśli czas przeznaczony na rozładunek, bądź rozładunek przekroczy 60 minut. Stawka wynosi 38,60 euro, czyli 182,80 zł za każdą godzinę zwłoki.

Mandat na blisko 300 zł. Tyle zapłaci 73-latka za kupiony w parkometrze bilet

 

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News