Nowe przepisy pozwolą na kontrole w polskich domach. Są obowiązkowe - kto i kiedy będzie im podlegał?

Nowe przepisy pozwolą na kontrole w polskich domach. Są obowiązkowe - kto i kiedy będzie im podlegał?

kontrole w domach ustawa prawo budowlane

Podaj dalej

Zmiany prawa, które wejdą w życie w kwietniu, nałożą nowy obowiązek na Polaków, a w ich domach pojawią się kontrole. To dzięki zapisom ustawy, która wchodzi w życie 28 kwietnia i jest związana z koniecznością posiadania nowego obowiązkowego dokumentu dla domu. Kto pojawi się w domach Polaków i co będzie kontrolował?

Ten dokument będzie musiał posiadać każdy właściciel domu i mieszkania

Ustawę, o której mowa uchwalono 7 października zeszłego roku, a kontrole mają dotyczyć obowiązkowego dokumentu, jakim świadectwo energetyczne. Od kwietnia taki dokument muszą posiadać wszyscy Polacy, którzy wybudują nowe domy, albo oddano im je do użytku- ale nie tylko. Taki dokument obowiązuje także tych, którzy zamierzają sprzedać zarówno domy, jak i mieszkania.

Mówiąc w skrócie, świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe od kwietnia dla każdego domu i mieszkania – sprzedawanego lub wynajmowanego. Sporządzenie go jest płatne i wyda je tzw. audytor energetyczny. Taki dokument to nie jedyny obowiązek, jaki wniesie ze sobą nowa ustawa.

kontrole ogrzewanie
iStockphoto

Obowiązkowe kontrole to także efekt wprowadzenia nowej ustawy Prawo budowlane

Kontrole, jakie pojawią się w domach to także efekt przepisów o charakterystyce energetycznej budynków i ustawy Prawo budowlane. Kiedy można się takiej kontroli spodziewać i kto ją przeprowadzi?

Według przepisów okresowe kontrole są obowiązkowe, dotyczą okresowej kontroli systemu ogrzewania. Obowiązek, aby się odbyły, spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku. Mają one polegać na sprawdzeniu stanu technicznego i uwzględniać efektywność energetyczną źródeł ciepła oraz ich dostosowanie do potrzeb użytkowych.

kontrole ogrzewanie w domach
Pixabay

Kiedy takie kontrole należy przeprowadzić i kto je wykona?

Mówi o tym art.23 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Terminy kontroli są różne i zależą zarówno od mocy, jak i źródeł ciepła. Czytamy w nim, że:

Właściciel lub zarządca budynku jest obowiązany poddać budynki w czasie ich użytkowania kontroli:
1) okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych:
a) co najmniej raz na 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW,
b) co najmniej raz na 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW,
c) co najmniej raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW;
2)okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.

Uprawnienia do przeprowadzenia kontroli mają jedynie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Takie, które wymagane są przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.

Taka osoba znajdzie się na swój wniosek w wykazie sporządzonym przez Ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Wzory protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, określa rozporządzenie. Kontrola systemu ogrzewania obejmie ocenę sprawności tego systemu. Zarówno pod względem doboru wielkości źródła ciepła do wymogów grzewczych budynku, jak i zdolności systemu ogrzewania do optymalizacji działania.

NIE PRZEGAP

Brak tego nowego dokumentu to kara na 12 000 zł. Przepis obowiązuje od maja, ale nie każdy kierowca o nim słyszał

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News