Nowe mandaty już w grudniu zaskoczą wielu Polaków. Dostaną je nie tylko kierowcy i nie tylko od policji

Nowe mandaty już w grudniu zaskoczą wielu Polaków. Dostaną je nie tylko kierowcy i nie tylko od policji

mandaty od żandarmerii d

Podaj dalej

Rządzący mają w planach nowe przepisy, których projekt dotyczy ważnej kwestii, jaką są mandaty dla kierowców. Nowe rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej nadaje nowe uprawnienia dla żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.

Jakie mandaty po nowemu wystawią kierowcom żołnierze żandarmerii?

Zgodnie z opublikowanym na stronie Rządowego Centrum Legislacji projektem rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej, mandaty karne, jakie mogą wystawić żołnierze Żandarmerii Wojskowe uległy aktualizacji.

Dowiadujemy się, że w projekcie upoważniono ich do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za nowe czynności dotyczące kontroli ruchu drogowego. Po wejściu w życie nowych przepisów w ramach swoich obowiązków będą mogli m.in. sprawdzić prawidłowość przewozu materiałów niebezpiecznych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Wynika to m.in. z zapisów ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2147). W nowych przepisach dodano wykroczenie określone w art. 111 ww. ustawy. Dokładnie chodzi o wykroczenie związane z naruszeniem obowiązków dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych” – o czym napisano w Ocenie Skutków Regulacji.

mandaty od żandarmerii
Pixabay

Kary nie tylko dla kierujących pojazdami

Wszyscy, którzy posiadają rodziny, muszą wiedzieć, że żandarmeria wojskowa może realizować zadania określone w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W związku z tym nowe przepisy pozwolą żołnierzom ŻW uzyskać nowe uprawnienie polegające na egzekwowaniu przepisu z art.66b. Dotyczy on niestosowania się do nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania oraz zakazu zbliżania się.

Jak czytamy w projekcie, żołnierzy ŻW uprawnia się również do podejmowania działań w związku z wykroczeniami z art 104 i 105 Kodeksu wykroczeń. Chodzi o skłanianie do żebractwa oraz wykroczenie dotyczące naruszania obowiązków rodzicielskich lub opiekuńczych.

Ponadto nowy projekt rozporządzenia uprawnia żołnierzy do wsparcia w pilnowaniu porządku na obszarach wodnych. Będą mogli sprawdzić, czy statki lub inne obiekty pływające prowadzą osoby trzeźwe i nie pod wpływem innych podobnie działających środków.

ciąg dalszy publikacji pod grafiką

nowe mandaty zandarmerii
Pixabay

Mandaty dla myśliwych i na imprezach masowych

Żołnierze Żandarmerii Wojskowej będą także uprawnieni do karania za naruszenie przepisów prawa łowieckiego i ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. W tym drugim przypadku uprawnienia do mandatów dotyczą m.in. kwestii:

– niewykonania polecenia porządkowego,
-niewykonania polecenia Policji lub Żandarmerii Wojskowej,
-wniesienia lub posiadania napojów alkoholowych,
-nieprzekazania informacji albo przekazania informacji nieprawdziwej.

Nowe uprawnienia do wystawiania mandatów mogą pojawić się jeszcze w grudniu. To dlatego, że nowe rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Dotychczasowe niezakończone sprawy, będą traktowane według dotychczasowych przepisów.

NIE PRZEGAP

Oto najgorszy pas na jezdni – przynosi wielomilionowe zyski. Mandaty od nieświadomych kierowców przekroczyły wartość 10 milionów złotych

 

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News