Nawet ponad 1400 zł do 31 grudnia 2023 r. Taki dodatek dostaną Polacy na konta - a co w przyszłym roku?

Nawet ponad 1400 zł do 31 grudnia 2023 r. Taki dodatek dostaną Polacy na konta - a co w przyszłym roku?

dodatek świadczenie pieniądze 500 plus program wzrost podwyżka

Podaj dalej

Nowy ustawowy dodatek dla Polaków, który rządzący uchwalili 17 grudnia 2021 r. po raz pierwszy, to wsparcie dla tych, którzy niewiele zarabiają. Po nowelizacji w lutym zeszłego roku jego wypłaty nadal się odbywają. Tak będzie na pewno do końca roku. Czy wnioski na co najmniej 600 zł bez konieczności zwrotu nadal można składać?

Taki dodatek od państwa może być podwyższony

Rządowe wsparcie dla gospodarstw domowych, jakim jest dodatek osłonowy, przyznaje się w wielkości zależnej od dochodu. O takie dodatkowe pieniądze wnioskowały gospodarstwa domowe jeszcze w 2022 r. Oprócz małżeństw o dodatkowe pieniądze wnioskowały także osoby żyjące w konkubinacie.  Zabezpieczono się także przed kilkukrotną realizacją wypłat. Na potrzeby składania wniosków przyjęto, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

dodatek osłonowy 2023
FREEPIK

Kryteria dochodowe i wysokość minimalna wypłat przedstawiały się następująco

W zależności od dochodów netto dodatek wynosi:

-400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego- 2100 zł dochodów netto na os.
-600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób- 1500 zł dochodu na os.
-850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób- 1500 zł dochodu na os.
-1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatkowo, jeśli źródło ciepła w domu zasilał węgiel, to można było zyskać jeszcze więcej środków finansowych. Wysokość podwyższonego dodatku osłonowego rocznie wynosi wówczas:

-500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
-750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
-1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
-1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Czy taki dodatek pojawi się w 2024 roku?

W związku z tym, że samorządy nie zdążyły uporać się z naporem wniosków i ich obsługą, dodatek osłonowy za 2022 rok, wypłaca się do 31 grudnia 2023 r. Wypłaty wpływają na konta w dwóch równych ratach. Jedną płatność otrzymają jedynie ci, którzy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego złożyli dość późno. Na przykład na 2 miesiące przed upływem jednego z dwóch terminów wypłat.

Czy w związku z tym, że dodatek nadal jest wypłacany, to wnioski w tym roku nadal będzie można składać? Oto co wiadomo na ten temat.

Według zapisów ustawy, jakie wprowadziło Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest takie prawdopodobieństwo. To dlatego, że jest w niej zapis o tym, że wójt, burmistrz albo prezydent miasta musi obowiązkowo przedstawiać wojewodzie następujące informacje:

O liczbie toczących się postępowań w sprawie wypłaty dodatku osłonowego, w których w związku z wniesieniem odwołania nie zapadło prawomocne rozstrzygnięcie organu administracji publicznej lub sądu administracyjnego, którego skutkiem jest przyznanie dodatku, oraz o łącznej wysokości dodatków osłonowych będącej przedmiotem tych postępowań, w terminie do 15 czerwca w latach 2023–2025.

Taki właśnie zapis o latach kolejnych oraz konieczność przekazywania informacji przez wojewodów do ministra właściwego do spraw energii, oraz ministrowi finansów sugeruje, że wypłaty dodatku pojawią się w latach następnych.

Oficjalnych informacji, które to potwierdzą, na razie nie ma. Z prostej przyczyny. Podjęcie decyzji o ponownym uruchomieniu wsparcia rządzący zostawili  sobie jako furtkę. To na wypadek, gdyby sytuacja materialna Polaków znacznie się pogorszyła.

NIE PRZEGAP

Tani węgiel na najbliższy sezon grzewczy? Polacy mogą się mocno zdziwić

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News