Nawet 700 zł na stałe co miesiąc. Kto może już o taki dodatek wnioskować i jakie są kryteria?

Nawet 700 zł na stałe co miesiąc. Kto może już o taki dodatek wnioskować i jakie są kryteria?

bon turystyczny wczasy pod gruszą wakacje dodatek pieniądze

Podaj dalej

Wśród wielu świadczeń pomocowych dla Polaków jest także jeden stały dodatek, o który mogą się starać. Wypłatą dodatkowych pieniędzy nie zajmuje się ani ZUS, ani Urząd Skarbowy. Konieczne jest jednak złożenie wniosku i spełnienie określonych kryteriów.

Taki dodatek to pomoc, którą uzyskuje się co miesiąc na stałe

Wśród wielu świadczeń, o jakie można się ubiegać w urzędach i instytucjach w Polsce, jest dodatek wypłacany przez ośrodki pomocy społecznej. Podobnie jak w wielu takich przypadkach, konieczne jest spełnienie kryterium dochodowego. W związku z tym kwoty, jakie można uzyskać, będą zróżnicowane. Starać się jednak warto. Zwłaszcza jeśli można zyskać nawet dodatkowe 700 zł na comiesięczne wydatki.

Dodatek, o jakim mowa to zasiłek stały, który oferuje się osobom:

-pełnoletnim, samotnie gospodarującym, niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego (osoby samotnie gospodarującej),
-pełnoletnim, pozostającym w rodzinie, niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, jeżeli ich dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego.

Ile wynosi takie kryterium dochodowe? Aktualnie kryterium dochodowe wynosi:

dla osoby samotnie gospodarującej –776 zł,
dla osoby w rodzinie – 600 zł.

dodatek na stałe
Freepik/mrshing08

Gdzie i kto może o taki zasiłek wnioskować?

Zasiłek stały, który wyniesie nie więcej niż 719 zł i nie mniej niż 30 zł wypłacane co miesiąc, można wnioskować w Ośrodkach Pomocy Społecznej właściwych dla miejsca zamieszkania. Wnioski można składać osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Niestety nie przewidziano przyznawania takiego świadczenia z urzędu.

Dokument oprócz samego zainteresowanego mogą złożyć także przedstawiciele ustawowi (na przykład rodzice, jeśli osoba nie ukończyła 18 lat). Ponadto inne osoby, jeśli ubiegająca się o zasiłek stały osoba wyrazi na to zgodę.

W toku dalszej procedury niezbędna jest wizyta pracownika urzędu, który przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. To warunek udzielenia takiej pomocy finansowej. Zwykle odbywa się on w ciągu 14 dni roboczych od złożenia wniosku, ale może nastąpić znacznie szybciej.

Osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego.

Kto nie może się starać o taki dodatek?

Dodatkowe pieniądze z zasiłku stałego nie przysługują w przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i innych świadczeń. Takich jak: renta socjalna, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy.

Tak samo jest w przypadku otrzymywania dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna, zasiłek stały nie przysługuje.

NIE PRZEGAP

Dodatkowe 500 zł do emerytury. Tysiące seniorów powinno wiedzieć, co zrobić, by tyle co miesiąc zyskać

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News