Nawet 2600 zł - co miesiąc. Taki dodatek w przyszłym roku dla singli, ale nie tylko

Nawet 2600 zł - co miesiąc. Taki dodatek w przyszłym roku dla singli, ale nie tylko

singiel finanse dodatek

Podaj dalej

Wśród wielu świadczeń, jakie doczekają się wypłaty są pieniądze, o jakich niejeden Polak może pomarzyć. Na dodatek  jeśli jest samotny i bezrobotny. Tacy w Polsce mogą liczyć na okresowy zasiłek dla bezrobotnych, w wysokości zależnej od stażu pracy. Tylko co potem, jeśli nie uda się pracy znaleźć? Można się podjąć wykonywania prac społecznych, o ile takie są dostępne. Nie wszyscy Polacy znajdą się w takiej niekomfortowej sytuacji, gdy pieniądze wypłaci inna instytucja.

Od stycznia taki dodatek wyniesie nawet 2600 zł – co miesiąc

Biorąc pod uwagę ceny w sklepach, dodatek dla osób pozostających bez pracy w wysokości nieco ponad 1700 zł, to niewiele. Opłaty za mieszkanie i na dodatek koszty wyżywienia nie pozwalają spać spokojnie z takim dochodem.

Tymczasem na taki mogą liczyć Polacy, którzy mają 20-letni staż pracy. Ci, którzy pracowali mniej niż 5 lat, takiej kwoty nie zobaczą. Do wypłaty jest dla nich jedynie 1192 zł. To jednak tylko na początek. Stawki zmieniają się na niższe po upływie 90 dni bez pracy. Jak to wygląda w sytuacji, gdy pieniądze wypłaca Polakom inna instytucja niż Powiatowy Urząd Pracy?

Osoby samotne lub samotnie wychowujące dziecko i pozostające bez pracy lub zarabiające niewiele w okresie od stycznia mogą liczyć nawet na 2600 zł miesięcznie. To jeśli pieniądze wypłaca im się w ramach dochodu obywatelskiego. Kto taki wypłaca i jakie są warunki jego otrzymania?

dodatek finanse
Pixabay

Rząd zatwierdził takie stawki na rok, a potem kolejny wniosek

Dochód obywatelski to pieniądze, jakie oferuje się w ramach pomocy socjalnej dla osób samotnych w Niemczech. Od stycznia stawka dla takich osób wyniesie 563 euro miesięcznie, co daję kwotę ponad 1600 zł. To nie znaczy, że takich pieniędzy nie mogą otrzymać inne osoby.

Na 506 euro mogą liczyć pary, a młodzież od 7 do 14 lat na 390 euro. Na dzieci młodsze niż 7 lat przewidziano wsparcie w postaci dodatku w wysokości 357 euro. Wysokość Bürgergeld zależy od tzw. „stopnia zapotrzebowania”. Czy Polacy o takie pieniądze mogą się starać?

Arbeitsagentur informuje na swojej stronie internetowej, iż Bürgergeld, bo tak nazywa się dodatek, o jakim mowa, mogą otrzymywać również osoby z zagranicy. To jeśli spełnią odpowiednie warunki.

Osoby, bez obywatelstwa niemieckiego, muszą spełnić dodatkowe wymagania:

– posiadać działalność gospodarczą lub zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
– pochodzić z kraju Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii, być wcześniej zatrudnione w Niemczech i są przymusowo bezrobotne (nie z własnej winy) lub
– pochodzić z innego kraju (państwa trzeciego) i posiadać tytuł pobytowy uprawniający do uzyskania dochodu obywatelskiego.

Dodatku socjalnego nie uzyskają ci, którzy:

– nie mieszkają legalnie w Niemczech,
– przyjechały do Niemiec tylko w celu poszukiwania pracy lub
– otrzymują wsparcie finansowe na mocy ustawy o świadczeniach dla osób ubiegających się o azyl.

Bürgergeld otrzymuje obecnie ponad 5 milionów mieszkańców Niemiec. Taki to wsparcie, które może otrzymać każda osoba bezrobotna, ale zdolna do pracy oraz wszyscy ci, których dochody są zbyt niskie, aby pokryć koszty utrzymania. To na okres 12 miesięcy, a później można o taki dodatek ponownie wnioskować, o ile sytuacja się nie poprawi. Waloryzacja Bürgergeld jest automatyczna i zależy od wzrostu cen żywności lub odzieży. Czytaj także: To świetna wiadomość dla seniorów. Świadczenia wzrosną i będą nowe – czterocyfrowe i BEZ kryterium dochodowego

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News