Koniec zawyżania cen paliwa. Urzędnicy będą kontrolować wszystkie stacje i hurtownie paliw

Koniec zawyżania cen paliwa. Urzędnicy będą kontrolować wszystkie stacje i hurtownie paliw

ceny paliwa

Podaj dalej

Kierowcy nie mogą obecnie liczyć na obniżki paliwa na stacjach, gdy ceny ropy spadają. Zanim cena na dystrybutorze spadnie, przychodzi im nieco poczekać. Po ostatnich skokach cenowych stwierdzono, że nie powinno się dopuszczać do manipulacji cenami.

Urząd Antymonopolowy będzie kontrolował ceny paliwa

Ostatnie skoki cen paliwa na stacjach doprowadziły do sytuacji, gdy kierowcy płacili za paliwo więcej, niż powinni. Do takich sytuacji dochodziło w Polsce i za granicą.

Niemiecki rząd chce móc lepiej reagować w sytuacjach, gdy ceny paliw są wysokie pomimo spadających cen ropy naftowej. Ponadto chce ściślej kontrolować firmy zajmujące się wydobyciem ropy naftowej.

Zgodnie z projektem ustawy Federalny Urząd Antymonopolowy otrzyma duże uprawnienia w zakresie kontroli wysokich cen paliw. Według doniesień Frankfurter Allgemeine Zeitung ministerstwo przedłożyło gabinetowi do zatwierdzenia projekt nowelizacji ustawy o zwalczaniu praktyk ograniczających konkurencję.

diesel benzyna ceny paliwa
fot. pixabay

Kontrole obejmą również rafinerie i hurtowy handel paliwami

Zgodnie z projektem biuro ds. przejrzystości rynku paliw, działające przy Urzędzie Antymonopolowym powinno w przyszłości monitorować nie tylko zmiany cen na stacjach benzynowych, ale także rafinerie i hurtowy obrót paliwami.

Według FAZ mówi się o „szerokich uprawnieniach śledczych”. Urząd ma mieć prawo żądania informacji od wszystkich firm w łańcuchu dostaw oraz wglądu w dokumentację biznesową. W razie potrzeby może również dokonać przeszukania.

We wstępie do projektu ustawy stwierdzono, że „celem jest stworzenie jasnych i wzmocnionych ram konkurencji, które zapewnią funkcjonowanie rynków”. Ponadto projekt przewiduje, że stacje benzynowe będą musiały przekazywać do Biura nie tylko ceny, jak to miało miejsce do tej pory, ale także ilość sprzedanego paliwa.

To pozwoli w przyszłości zapewnić szybsze przenoszenie spadku cen na wyświetlacze na stacjach paliw. Do tej pory kierowcy byli niezadowoleni z faktu, że paliwo na stacjach benzynowych było niewiele tańsze, mimo spadających cen ropy. Firmy krytykowano za to, że nie przeniosły obniżki cen ropy na klientów.

Mówi się, że rząd niemiecki wprowadzi zmiany jeszcze przed Wielkanocą.

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News