Koniec ważnych opłat dla kierowców! Nareszcie coś zaoszczędzą

Koniec ważnych opłat dla kierowców! Nareszcie coś zaoszczędzą

zwolnienie kierowców z opłat

Podaj dalej

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów zamieszczono w środę założenia ważnego dla kierowców projektu ustawy. Zmieni ona ważne przepisy ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Jeśli  rządzący je przyjmą, polskich kierowców zwolni się z części urzędowych opłat jakie wnoszą.

Zwolnienie z opłat ewidencyjnych dla wszystkich kierowców

Nowy projekt ustawy przygotowany przez rządzących, zwolni z opłat ewidencyjnych wszystkich kierowców. Teraz płacą oni za szereg czynności związanych z samochodem.

Opłatę ewidencyjną pobiera się m.in. za:

-wydanie dowodu rejestracyjnego,

-pozwolenia czasowego,

-zalegalizowanie tablic rejestracyjnych i ich wtórników,

-kartę pojazdu, nalepki kontrolne, prawo jazdy, międzynarodowe prawo jazdy, kartę kwalifikacji kierowcy.

Ponadto, opłaty wnoszą także przedsiębiorcy prowadzący stacje kontroli pojazdów, za przeprowadzenie badania technicznego i odczytanie drogomierza pojazdu po jego wymianie.

W Ocenie Skutków Regulacji projektu napisano:

„W wyniku tych zmian zakładane jest wyeliminowanie opłat ewidencyjnych uiszczanych przez obywateli i przedsiębiorców w związku z rejestracją pojazdów, nabywaniem uprawnień do kierowania pojazdami, poddaniem pojazdu wymaganym badaniom technicznym”.

zwolnienie kierowców z opłat
freepik.com

Kiedy nowe prawo wejdzie w życie?

Dziś wysokość opłat określa rozporządzenie. Wynoszą one od 0,50 zł do 1 zł, w zależności od dokonywanej czynności. W niedalekiej przyszłości planuje się, że kierowcy nie będą wnosić opłat związanych z nabywaniem prawa jazdy i poddaniem samochodu wymaganym badaniom technicznym.

Dziś pobierane przez organy samorządowe i stacje kontroli pojazdów opłaty ewidencyjne stanowią przychód dla Funduszu opłat ewidencyjnych, sięgający 14,5% przychodów. Dlatego autorzy projektu wskazali, że głównym źródłem dochodu Funduszu, będą opłaty ewidencyjne wnoszone przez firmy ubezpieczeniowe. Kiedy nowe przepisy zaczną obowiązywać?

W projekcie znalazł się zapis mówiący, że ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. Ponadto, jak wskazano w wykazie, planowany termin przyjęcia projektu to przełom trzeciego i czwartego kwartału tego br.

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News