Elon Musk nie kupi Twittera. Inwestorzy platformy złożyli pozew przeciwko zarządowi i dyrektorowi Tesli

Elon Musk nie kupi Twittera. Inwestorzy platformy złożyli pozew przeciwko zarządowi i dyrektorowi Tesli

elon musk nie kupi twittera wplynal pozew

Podaj dalej

Jak się okazuje, Elon Musk będzie musiał czekać kilka lat, zanim będzie mógł zakupić Twittera. To nie tylko kwestia zdobycia pieniędzy ale umowy jaka obowiązuje inwestorów Twittera. Według jej zapisów dyrektor generalny Tesli ani zarząd Twittera nie mogą sfinalizować sprzedaży platformy mediów społecznościowych. Zwyczajnie nie mają do tego prawa.

Elon Musk nie ma zgody dwóch trzecich pozostałych akcjonariuszy

Fundusz emerytalny policji w Orlando stwierdził, że Elon Musk nie może dokonać zakupu Twittera bez zgody posiadaczy co najmniej dwóch trzecich akcji, które nie należą do szefa Tesli. Na dodatek opóźnienie w finalizacji tej transakcji ma związek z pierwszymi zakupami akcji Twittwera, które Musk zakupił 4 kwietnia.

Dyrektor generalny Tesli kupił wówczas 9,1% udziałów w firmie. Według pozwu, w świetle prawa i zapisów w umowach obowiązujących inwestorów platformy czyni go to „zainteresowanym akcjonariuszem”. Co określa artykuł 203 ustawy Delaware General Corporation Law. Według niego akcjonariusze posiadający więcej niż 15% akcji nie mogą dokonywać pewnych połączeń biznesowych bez zgody co najmniej dwóch trzecich pozostałych akcjonariuszy. Dlaczego Elon Musk i zarząd Twittera złamali prawo, skoro kupił jedynie 9,1% udziałów?

twitter freepik elon musk jpg
www.freepik.com

Dyrektor generalny Tesli zawarł porozumienia z kilkoma inwestorami

Jedyne 9,1% akcji Elona nie czyni go w świetle prawa „zainteresowanym akcjonariuszem”, ale jak donosi Autoevolution, zawarł porozumienia z kilkoma inwestorami. Jak twierdzi w pozwie Policyjny Fundusz Emerytalny Orlando, prezes Tesli zawarł porozumienia na sprzedaż akcji z dwoma akcjonariuszami. W rezultacie miał w rezerwie jeszcze 11,2% udziałów Twittera.

Jeśli zsumować wszystkie udziały, które według inwestora Twittera posiada Musk, wszystkie trzy razem stanowią 20,8% akcji Twittera. Kruczek prawny kryje się w sekcji 203 przepisów, która stanowi, że Elon nie musi osobiście posiadać więcej niż 15% akcji, aby uznano go za ta „zainteresowanego akcjonariusza”.

Klasyfikacja ma zastosowanie,  jeśli zawarto: „wszelkie umowy, porozumienia lub uzgodnienia w celu nabycia, posiadania, głosowania [] lub zbycia takich akcji z innymi osobami, które bezpośrednio lub pośrednio posiadają takie akcje, lub których podmioty powiązane, lub stowarzyszone posiadają takie akcje”.

elon-musk nie może kupic twittera

Przez pozew zbiorowy akcjonariuszy Elon Musk musi czekać 3 lata

Co stanie się, gdy sędzia uzna zarzuty za wystarczające? Według amerykańskiego prawa musi poczekać trzy lata po tym, jak zyskał status zainteresowanego akcjonariusza, by sfinalizować zakup Twittera. Mówiąc prościej, będzie mógł kupić platformę mediów dopiero w maju 2025 roku.
Pozew, złożony jako pozew zbiorowy reprezentujący wszystkich innych akcjonariuszy Twittera zawiera jeszcze jeden ważny szczegół. Odroczenie sprzedaży to niej jedyna rzecz, jakiej domagają się akcjonariusze. Oprócz tego chcą, aby sąd uznał, że zarząd Twittera naruszył swoje obowiązki powiernicze. W związku z tym powinien opłacić wszelkie „koszty i wydatki związanych z niniejszym pozwem, w tym uzasadnione honoraria adwokatów”.

O pozwie jako pierwsza poinformowała agencja Reuters.

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News