Dodatek z ZUS to nie wszystko. Seniorzy mogą zyskać znacznie więcej- w grę wchodzą tysiące złotych

Dodatek z ZUS to nie wszystko. Seniorzy mogą zyskać znacznie więcej- w grę wchodzą tysiące złotych

senior dodatek 2023

Podaj dalej

Oprócz podstawowego świadczenia, jakim jest emerytura lub renta, seniorom często przysługuje dodatek do ustawowych pieniędzy, jakie otrzymują. W Polsce takie dodatki są następstwem podwyższenia świadczenia o wskaźnik rewaloryzacji. Świadczenia z ZUS to nie jedyne, na co seniorzy mogą liczyć.

Dodatek z ZUS to nie wszystko

Polscy seniorzy oprócz waloryzacji rent i emerytur, mogą się starać o dodatek pielęgnacyjny. Od marca takie świadczenie wypłacane w kraju to kwota 294,39 zł. Mogą ją uzyskać z ZUS jedynie ci seniorzy, którzy wymagają opieki innych, ze względu na swój stan zdrowia.

Kolejna grupa seniorów, która zyskuje dodatkowe pieniądze to emeryci kolejowi. Dodatek w 2023 roku stanowiący formę ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy to równowartość pieniężna 1800 kg węgla kamiennego rocznie.

Wartość takiego dodatku wypłacanego z emeryturą bądź rentą wynosi 4615,67 zł. Realizuje się ją w dwóch ratach. Za pierwsze półrocze 2307,84 zł, a za drugie 2307,83 zł. Seniorzy przebywający w domach pomocy społecznej zyskują taki dodatek w ratach, co miesiąc do świadczenia.

senior dodatek nie tylko z zus
Freepik

Dodatkowo nawet 16 000 złotych do emerytury

Kolejny dodatek do świadczeń zyskują emeryci, którzy w swoje życie zawodowe związali z górnictwem. To deputat węglowy, który w 2023 roku wyniesie 8 ton, dla wszystkich pracowników JSW S.A. To stanowi kwotę 16 473,76 zł brutto – ponieważ nie jest wypłacany w naturze.

Nie wszystkie przedsiębiorstwa górnicze jednak takie dodatki oferują. W zamian za to wypłaca im się rekompensaty z budżetu państwa. Taki dodatek to świadczenie rekompensacyjne wypłacane jednorazowo w kwocie 10 000 zł.

O taki dodatek mogą ubiegać się nie tylko pracownicy kopalń i przedsiębiorstw robót górniczych, korzystający ze świadczeń przedemerytalnych. Także wdowy, wdowcy, sieroty, którzy pobierają rentę rodzinną po zmarłych pracownikach. Ponadto do takiej rekompensaty są uprawnione także osoby, które na podstawie zapisów poprzedniej ustawy z 2017 r. jej nie otrzymały. Wystarczy złożenie wniosku do właściwego przedsiębiorstwa, by taką rekompensatę zyskać.

NIE PRZEGAP

Tysiące emerytów może się już cieszyć. Czekają ich spore podwyżki świadczeń od 1 lipca

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News