Dodatek na węgiel nawet, gdy wniosek złożono po terminie. Sąd przyznaje 3000 zł spóźnialskiemu przez jeden zapis

Dodatek na węgiel nawet, gdy wniosek złożono po terminie. Sąd przyznaje 3000 zł spóźnialskiemu przez jeden zapis

tani węgiel w 2023 roku

Podaj dalej

Dodatek na węgiel określany przepisami specjalnie sporządzonej ustawy to 3000 zł do budżetu domowego tych, którzy korzystają z paliwa stałego do ogrzewania domu. Przepisy odkąd pojawiły się w pierwotnym kształcie, wiele razy jeszcze się zmieniały. To w rezultacie powodowało szereg niejasności, a urzędy nie zawsze wnioski o 3000 zł zatwierdzały. Skierowanie w tej sytuacji sprawy do sądu może okazać się pomocne.

Dodatek na węgiel dla spóźnialskiego – przysługuje mu, czy nie?

W opisanej przez portal Wspólnota sprawie, jaka trafiła do sądu, przedmiotem sporu był dodatek na węgiel. Niezadowolony z odmownej decyzji urzędników mieszkaniec województwa wielkopolskiego odwołała się od niej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Nie zgadzał się bowiem z zapisem, który uzasadniał odmowę, opierając się o datę zgłoszenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, w której zgłosił on kuchnię węglową i piec kaflowy.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze po rozpoznaniu odwołania mieszkańca od decyzji wójta gminy utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję. Uzasadniają, że to dlatego, że złożył on deklarację 16 sierpnia 2022 r. Dodatek na węgiel przysługuje zaś osobie, która wykazuje we wniosku o wypłatę tego dodatku główne źródło ciepła zgłoszone w deklaracji CEEB do 11 sierpnia 2022 r.

Mieszkaniec Wielopolski zdecydował się na odwołanie od decyzji do WSA i tu zapadł kompletnie inny wyrok.

dodatek na węgiel
Pixabay

Dostanie 3000 zł przez nieścisłość zapisu w treści deklaracji CEEB

Dopiero w sądzie wnioskujący o dodatek na węgiel doczekał się sprawiedliwości. Dzięki czemu otrzyma 3000 zł ustawowego wsparcia. Jak informuje portal Wspólnota, sąd uznał, że zaskarżoną decyzję wydano z naruszeniem prawa uzasadniającym wyeliminowanie jej z obrotu prawnego.

W ustawie z 3 listopada dodano zapis mówiący o tym, że dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym także, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1, nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji CEEB do 11 sierpnia 2022 r. Wystarczy, aby w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło, o którym mowa w art. 2 ust. 1.

Zmianę wprowadzono w art. 26 ustawy z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (DzU z 2022 r. poz. 2236). Art. 31 tej ustawy mówi zaś, że do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia jej w życie, prowadzonych na podstawie ustawy zmienianej w art. 26, stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Sąd uznał, że oba organy przeoczyły jednak ważną treść deklaracji CEEB wnioskującego o dodatek. Jest w niej zapis, że złożono ją dla źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy. To umożliwia skarżącemu skuteczne ubieganie się o dodatek węglowy także, gdy złożył ją po 11 sierpnia 2022 r. Organy zaś założyły, że taka sytuacja nie miała miejsca, bo mężczyzna korzystał z pieca od kilku lat. Nie dały mu jednak możliwości wyjaśnienia nieścisłości, a tym samym udowodnienia, że przyznanie dodatku węglowego jest zasadne. Dlatego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uwzględnił skargę i uchylił obie wcześniej wydane decyzje.

NIE PRZEGAP

Węgiel – ceny w marcu. Kupić na zapas, czy nie kupić? Czy to już odpowiednia chwila?

Nowy dodatek dla rodziny bez względu na dochód. Od kiedy i dla kogo ponad 1100 zł na dziecko?

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News