Dodatek dla Polaków 1500 zł w 2023 r. Kto go dostanie i na jakie wydatki do domu?

Dodatek dla Polaków 1500 zł w 2023 r. Kto go dostanie i na jakie wydatki do domu?

dodatek oslonowy 2023

Podaj dalej

Nowy ustawowy dodatek dla Polaków, to rządowe wsparcie dla gospodarstw domowych. Przyznaje się go tym, którzy niewiele zarabiają, by częściowo pokryć ich wydatki na energię. Wypłaty pieniędzy nadal trwają i przewiduje się, że tak będzie do końca tego roku. Czy wnioski nawet na 1500 zł dla domu nadal można składać?

Dodatek osłonowy – kto, ile i kiedy może dostać?

Najuboższe gospodarstwa domowe składały wnioski o dodatek osłonowy w 2022 r. Kryteria dochodowe i wysokość minimalna wypłat przedstawiały się następująco, dla dochodów netto:

– 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym -dodatek 400 zł
-1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym – dodatek 600 zł (2-3 os. gosp.) lub 850 zł (4-5 os. gosp.) albo 1150 zł dla 6 os. w gosp. i powyżej.

Dodatek wypłacany jest zgodnie z ustawą osobom, które spełniają powyższe kryteria dochodowe w określonych terminach i w ratach.

dodatek osłonowy
Pixabay

Kto dodatkowe pieniądze w 2023 r. dostanie?

W związku z tym, że samorządy nie zdążyły uporać się z naporem wniosków i ich obsługą, dodatek osłonowy za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022, wypłacana się do 31 grudnia 2023 r. Wypłaty odbywają się w dwóch równych ratach. Jedną płatność otrzymają jedynie ci, którzy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego złożyli dość późno. Na 2 miesiące przed upływem jednego z dwóch terminów wypłat.

Czy w związku z tym, że dodatek nadal jest wypłacany wnioski w tym roku nadal będzie można składać? Co wiadomo na ten temat?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, do ustawy od dodatku osłonowym wprowadziło wymowny zapis. Mowa w nim o tym, że wójt, burmistrz albo prezydent miasta musi obowiązkowo przedstawiać wojewodzie następujące informacje:

– o liczbie toczących się postępowań w sprawie wypłaty dodatku osłonowego, w których w związku z wniesieniem odwołania nie zapadło prawomocne rozstrzygnięcie organu administracji publicznej lub sądu administracyjnego, którego skutkiem jest przyznanie dodatku,

oraz o łącznej wysokości dodatków osłonowych będącej przedmiotem tych postępowań, w terminie do 15 czerwca w latach 2023–2025.

Ponadto ustawowy zapis mówi o tym, że wojewodowie mają obowiązek takie informacje przekazać w dalszej kolejności ministrowi właściwemu do spraw energii oraz ministrowi finansów. W związku z tym, że mowa jest o latach kolejnych, jest nadzieja, że wypłaty dodatku nie obejmą jedynie 2022 r. Oficjalnych informacji, które to potwierdzą, rządzący do tej pory nie ogłosili. Przypuszczalnie dlatego, że rozstrzygnięcie decyzji o ponownym uruchomieniu wsparcia nastąpi dopiero wtedy, gdy sytuacja materialna Polaków będzie tego pilnie wymagać.

NIE PRZEGAP

Nowy dodatek na węgiel w 2023. Czy Polacy go dostaną?

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News