Wtedy utracisz samochód. Będziesz mógł go odzyskać? To zależy od okoliczności. Jak tego uniknąć?

Wtedy utracisz samochód. Będziesz mógł go odzyskać? To zależy od okoliczności. Jak tego uniknąć?

pojazd samochód utrata przepadek konfiskata usunięcie z drogi

Podaj dalej

Samochód to absolutnie podstawowy środek transportu. W większości przypadków nie wyobrażamy sobie bez niego życia. Co w sytuacji, w której ten pojazd zostanie nam nagle odebrany? I to – jak łatwo się domyślić – z naszej własnej winy? Teoretycznie można go dosyć szybko odzyskać, natomiast nie będzie to tania „inwestycja”. W jaki sposób uniknąć takiej sytuacji?

Art. 130a. ustawy Prawo o ruchu drogowym mówi o tym, w jakich okolicznościach samochód może zostać usunięty z drogi na koszt właściciela. Określa też w jakich sytuacjach nastąpi przepadek pojazdu. Opisane jest też to, w jaki sposób ustalane są koszty usunięcia takiego pojazdu z drogi oraz w jakich okolicznościach założona zostanie blokada kół samochodu. Czego dokładnie dowiadujemy się z tych przepisów? Na co należy szczególnie uważać?

pojazd samochód utrata przepadek konfiskata usunięcie z drogi
fot. freepik

Istnieje co najmniej kilka możliwości ku temu, aby nasz samochód został usunięty z drogi na nasz własny koszt. Pierwsza z nich w ustawie to „pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu”. Kolejna sytuacja to „nieokazanie przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c”.

Policja zabierze ci za to prawo jazdy. Wiedziałeś o tym przepisie? Nie chodzi o prędkość, ani alkohol!

W jakiej jeszcze sytuacji pojazd zostanie usunięty z drogi na nasz koszt? W przypadku „przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu” oraz „pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2”.

pojazd samochód utrata przepadek konfiskata usunięcie z drogi
fot. freepik

Stracisz swój samochód na zawsze?

Kolejne dwie sytuacje usunięcia z drogi pojazdu to przypadek „pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela” oraz „kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu przez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem; przepisu nie stosuje się, jeżeli kierujący posiada pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 ust. 4 lub 5 albo w art. 135a ust. 5 lub 6, upoważniające do kierowania pojazdem”.

Nie miał pojęcia, że obserwuje go policyjny dron. Za takie zachowanie grozi mandat równy 2000 zł

Oczywiście pojazd może też zostać usunięty w innych okolicznościach. Na przykład kiedy nie da się go zabezpieczyć w żaden inny sposób, a kierowała nim osoba „znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu” albo „nieposiadająca przy sobie wymaganych dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu” lub „jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska”.

To paliwo kosztuje już 37,50 zł za litr! Tylko bogaci ludzie mogą wlać je do swojego samochodu…

Taki pojazd w tych przypadkach trafia na strzeżony parking, np. policyjny. I istnieje możliwość, że kierowca nigdy go już nie odzyska. Będzie tak w przypadku, w którym „prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia”. Do przepadku pojazdu dojdzie też wtedy, gdy w terminie 4 miesięcy od usunięcia nie zostanie ustalony jego właściciel. Istnieje jeszcze kilka możliwości, ale wydaje się, że te dwie są najczęściej spotykane.

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News