Widzisz pojazd uprzywilejowany i nie wiesz, jak się zachować? Możesz dostać mandat nawet 2500 zł.

W polskim prawie istnieje coś takiego, jak obowiązek ułatwienia przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu. Natomiast ludzie często panikują, kompletnie nie wiedzą, jak się zachować. W praktyce często zamiast pomóc, umiejętnie umożliwić przejazd, często go utrudniamy i uniemożliwiamy. Bo przecież mówi się, że najlepiej się zatrzymać… ale przecież nie na środku drogi. Jeśli zrobisz to źle, dostaniesz mandat.

mandat korytaż życia ratunkowy pojazd uprzywilejowany policja straż pogotowie
Podaj dalej

Jeśli nie ułatwisz przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu, dostaniesz mandat. To proste. I w zasadzie w tym przypadku nie ma takiej opcji, że ktoś nie zauważy. Wiecie jak to jest. Pewnie 99,9% przypadków zbyt szybkiej jazdy jest nie do wykrycia, bo przecież policja nie stoi co zakręt. Tak samo w przypadku jazdy pod wpływem alkoholu. Jakkolwiek by to zabrzmiało – trzeba mieć pecha, aby policja przyłapała cię na gorącym uczynku. Natomiast w tym przypadku takiej możliwości nie ma… bo przecież służby są od razu na miejscu.

mandat korytaż życia ratunkowy pojazd uprzywilejowany policja straż pogotowie
fot. pixabay

Na początku należy ustalić, co to w ogóle jest pojazd uprzywilejowany. Wielu osobom wydaje się, że dotyczy to tylko policji, straży pożarnej oraz pogotowia. Nic bardziej mylnego. Oprócz  jednostek ochrony przeciwpożarowej, zespołu ratownictwa medycznego oraz policji, uprzywilejowane mogą być również pojazdy:

– jednostki ratownictwa chemicznego;
– Straży Granicznej;
– Biura Nadzoru Wewnętrznego;
– Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
– Agencji Wywiadu;
– Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
– Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
– Służby Wywiadu Wojskowego;
– Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
– Służby Więziennej;
– Służby Ochrony Państwa;
– straży gminnych (miejskich);
– podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa górskiego;
– Służby Parku Narodowego;
– podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa wodnego;
– Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywany przez Służbę Celno-Skarbową;
– Inspekcji Transportu Drogowego;
– jednostki niewymienionej wyżej, jeżeli jest używana w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego – na podstawie zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

mandat korytaż życia ratunkowy pojazd uprzywilejowany policja straż pogotowie
fot. pixabay

Jak sobie z tym poradzić?

Co daje to tytułowe „uprzywilejowanie”? „Kierujący pojazdem uprzywilejowanym może, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymaniu i postoju oraz do znaków i sygnałów drogowych”. Kiedy dokładnie? „Gdy uczestniczy w akcji związanej z ratowaniem życia, zdrowia ludzkiego lub mienia albo koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego albo, w przejeździe kolumny pojazdów uprzywilejowanych, bądź w wykonywaniu zadań związanych bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje ochrona”.

mandat korytaż życia ratunkowy pojazd uprzywilejowany policja straż pogotowie
fot. pixabay

Pojazd jest uprzywilejowanym, kiedy „wysyła jednocześnie sygnały świetlny i dźwiękowy; po zatrzymaniu pojazdu nie wymaga się używania sygnału dźwiękowego oraz kiedy w pojeździe włączone są światła drogowe lub mijania” – wszystkich tych informacji dowiadujemy się z Art. 53. ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Co się stanie, jeśli nie ustąpisz pierwszeństwa autobusowi? Mandat wynosi nawet 3000 zł – pamiętaj o tym

Jak się zachować w momencie, w którym zauważymy taki pojazd? Należy natychmiast ułatwić mu przejazd. Należy usunąć samochód z drogi, zjechać na bok, a jeśli jest taka konieczność, to się zatrzymać. Oczywiście w taki sposób, aby przejazd tego pojazdu był możliwy! Bo przecież o to w tym wszystkim chodzi – o ułatwienie przejazdu.

Korytarz życia

Trzeba też pamiętać o tym, jak wykonuje się korytarz życia. Art. 9. ust 2. pkt. 1. mówi, że „na jezdni z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się lewym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdem poruszający się prawym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasa ruchu”.

To nagranie pokazuje, jak należy uważać na drogach. Sekunda nieuwagi mogła mieć fatalne konsekwencje

Z kolei punkt 2 informuje, że „na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdami poruszający się pozostałymi pasami ruchu są obowiązani usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasów ruchu”.

Większość osób nie zna tych reguł. Mandat tylko na ciebie czeka – lepiej wcześniej zareagować

Za nieustąpienie pierwszeństwa pojazdowi uprzywilejowanemu i utrudnianie przejazdu grozi mandat w wysokości nawet 2500 zł.

Przeczytaj również