Koronawirus. Mandaty niezgodne z prawem? Jak odmówić przyjęcia mandatu i z czym to się wiąże?

Koronawirus. Mandaty niezgodne z prawem? Jak odmówić przyjęcia mandatu i z czym to się wiąże?

Koronawirus. Mandaty niezgodne z prawem? Jak odmówić przyjęcia mandatu i z czym to się wiąże?

Podaj dalej

W kilku ostatnich dniach głośno było o mandatach, które policja wlepiła niesfornym obywatelom, w tym kierowcom. Za co? Za korzystanie z myjni, za jazdę bez celu itd. Zastanawiamy się, czy takie mandaty są prawnie uzasadnione?

Swoją opinię na ten temat wyraził Jacek Wilk, prawnik oraz ekonomista, członek Konfederacji, poseł na Sejm VIII kadencji. – Zgodnie z przewidywaniami, pod pretekstem stanu nadzwyczajnego, którego rząd celowo nie wprowadził oficjalne, ale narzucił nam de facto, mamy rozkwit państwa policyjnego, przejawiający się m.in. w wysypie mandatów za złamanie zakazów i nakazów „antywirusowych” – typu zakaz przemieszczania się, czy nawet przechodzenia przez park – twierdził Wilk.

Czy zatem powinniśmy przyjmować obecnie mandaty? – Policja dostała wytyczne, by ww. zbrodnie karać oczywiście z art. 54 Kodeksu wykroczeń. Macie prawo do nieprzyjmowania takich mandatów! Każdy, kto nie chce płacić mandatów bez podstawy prawnej, niech pamięta, że mandatu można nie przyjąć, a potem można dochodzić swoich praw w sądzie. Są obecnie naprawdę bardzo silne podstawy ku temu, żeby skutecznie bronić się w sądzie! – zaznaczył poseł na Sejm VIII kadencji.

Art. 54 Kodeksu wykroczeń mówi: „Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.” – Takimi przepisami porządkowymi (jak opisane wyżej w art. 54 Kw) mogą być oczywiście potencjalnie antyepidemiologiczne zakazy i nakazy. Ale żeby mogły stanowić wykroczenie – a tylko za wykroczenie możemy dostać od ręki mandat – to owa wspomniana w ww. przepisie ustawa musi zawierać jasny i wyraźny przepis stwierdzający jasno, że złamanie zakazów i nakazów jest karalne.

– A tymczasem w odnośnej ustawie – tu: w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z 5.12.2008 r. – nie ma takiego przepisu! Stan prawny wygląda więc teraz tak: Jest ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych, a w niej upoważnienie do wydawania nakazów i zakazów w czasie epidemii – rozporządzeniem Rady Ministrów

Rada Ministrów wydała 31.03.2020 rozporządzenie precyzujące nakazy i zakazy. Policja twierdzi, że to są nakazy i zakazy porządkowe podlegające karze (mandat za ich złamanie) na podstawie art. 54 Kw. Tylko że w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych nigdzie nie jest napisane: „Kto nie wykonuje nakazów lub wykonuje czynność zakazaną, określoną na podstawie rozporządzenia RM, jest karany grzywną (itp).” Tylko wówczas bowiem – patrząc, co jest zakazem lub nakazem w rozporządzeniu RM – moglibyśmy wiedzieć, czy nasz czyn spełnia opis (znamiona) takiego wykroczenia, czy nie.

– A więc nie dajmy sobie wmówić, że popełniliśmy wykroczenie, bo abstrahując od kwestii niekonstytucyjności obecnych przepisów epidemiologicznych I niekonstytucyjności braku oficjalnego wprowadzenia stanu nadzwyczajnego – a rażąca sprzeczność z Konstytucją aktualnego „nieoficjalnego” stanu nadzwyczajnego jest oczywista i bezdyskusyjna – karanie na podstawie art. 54 Kw za opisane zachowania jest po prostu bezczelnym nadużyciem rządu!

Poseł na Sejm VIII kadencji jednoznacznie zatem zaznaczył, że obecnie nie powinniśmy przyjmować mandatów, gdyż nie do końca są one zgodne z literą prawa. Co o tym sądzicie?

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News