Kamerka samochodowa zakazana? Nie możesz jej używać – grozi za to bardzo wysoki mandat…

Kamerka samochodowa zakazana? Nie możesz jej używać – grozi za to bardzo wysoki mandat…

prawo jazdy terminowe bezterminowe wymienić wymiana obowiązek

Podaj dalej

Czy kamerka samochodowa jest legalna? Możesz jej używać bez żadnych konsekwencji na drogach? Powiedzmy sobie wprost – nie zawsze. W niektórych przypadkach jej używanie jest zakazane, a policja karze wysokimi mandatami. Co dokładnie należy wiedzieć na ten temat, aby nie dać się złapać? Jak korzystać z kamerki, aby było to w pełni legalne i dozwolone? Przeanalizujmy ten temat.

Kamerka samochodowa jest legalna, czy też nie? Sporo na ten temat ma do powiedzenia rozporządzenie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, czyli tzw. RODO. Czy możemy kogoś nagrywać na kamerce, czy jest to już naruszenie danych osobowych? To zależy od sytuacji, od okoliczności i od tego w jaki sposób chcemy wykorzystać konkretne nagranie.

kamerka samochodowa kamera wideorejstrator legalne zakaz
fot. pixabay

Czym są dane osobowe? Według definicji są to: „informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej”.

Od 1 stycznia nowe opłaty dla kierowców! Nie mamy dobrych informacji – kolejne podwyżki

Czym jest z kolei przetwarzanie? To według definicji: „operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie”.

kamerka samochodowa kamera wideorejstrator legalne zakaz
fot. pixabay

Kamerka legalna, czy nie?

Nasuwa się pytanie – czy nagranie z kamerki to naruszenie RODO? Okazuje się, że zależy od sytuacji. Jeśli zbieramy takie nagrania w celach prywatnych , nie narusza to ustawy. Mówi o tym Art. 2 ust. 2 „Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze”. W zupełności dopuszczone jest również korzystanie z nagrań w celach dowodowych. Możemy przekazać takie nagranie policji, bądź innym służbom i takie nagrania muszą być wykorzystane w celach dowodowych.

Ostatnie dni roku z podwyżką cen paliw. Po ile benzyna i diesel? Lepiej zatankuj, póki jest „tanio”

Nieco inaczej wygląda kwestia zamieszczania nagrań do internetu. Jeśli umieścimy takie nagranie w sposób, który pozwala na zidentyfikowanie konkretnej osoby, to łamiemy prawo. Podobna sytuacja jest z nagrywaniem mundurowego – np. funkcjonariusza policji. Możemy go nagrywać, a policjant nie ma prawa nas za to ukarać, ani skonfiskować sprzętu. Nagrywanie go jest w 100% legalne. Natomiast należy się zastanowić co chcemy z tym nagraniem zrobić – za rozpowszechnianie w internecie mogą nas spotkać problemy. Mogą – ale też nie muszą.

4 tysiące złotych mandatu i 40 punktów karnych. Agresywny taksówkarz dostał nauczkę na całe życie

Oczywiście mowa tu o Polsce. Są bowiem kraje, gdzie korzystanie z kamerki samochodowej jest absolutnie zabronione, bez względu na okoliczności. Nie możemy rejestrować ruchu m.in. w Austrii, Szwajcarii, Słowacji, Luksemburgu, Norwegii, czy Francji. W przypadku Słowacji, Norwegii, czy Francji, przepisy są takie, że nie wolno korzystać z kamery jeśli w jakikolwiek sposób wpływa na pole widzenia kierowcy – nie może znajdować się w zasięgu wzroku. Natomiast w Austrii, Szwajcarii, czy Luksemburgu, nie ma żadnych wyjątków. Ba – za korzystanie z wideorejestratora w Austrii można dostać mandat rzędu 10 tysięcy euro…

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News