Koniec akcyzy na gaz?

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz prawa celnego przede wszystkim znosi akcyzę na sprężony gaz ziemny (CNG) oraz skroplony gaz ziemny (LNG) przeznaczony do napędu pojazdów silnikowych.

Tankowanie_CNG_na_stacji_w_Warszawie
Podaj dalej

Z powodu zgłoszenia poprawek Sejm skierował w środę z powrotem do komisji finansów projekt znoszący akcyzę na CNG i LNG do napędu pojazdów. W drugim czytaniu PO wniosła poprawki obniżające akcyzę na paliwa, by zrekompensować opłatę emisyjną.

Projekt dodatkowo zakłada, że akcyzą nie będą m.in. opodatkowane straty, które powstają przy produkcji piwa i wina. Eliminuje wątpliwości interpretacyjne, związane ze stosowaniem właściwych stawek akcyzy w przypadku wyrobów energetycznych przeznaczonych do celów innych niż napędowe lub opałowe.

Reguluje również właściwości organów podatkowych do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy przy dostawie wewnątrzwspólnotowej i eksporcie wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, od których akcyzę zapłacono w Polsce.

Dodatkowo, w przepisach celnych wskazano taki sam sposób naliczania i poboru odsetek pobieranych od należności celnych, jaki określono w ustawie Ordynacja podatkowa dla poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Niestety, patrząc na to, jak mizernie się prezentuje aktualna sieć stacji tankowania gazu CNG, można przypuszczać, że zniesienie akcyzy na ten gaz nie będzie znaczącym impulsem do popularyzacji tego rodzaju paliwa. Jednak założeniem rządu jest w tym przypadku raczej ucieczka przed karą, jaka grozi Polsce za niewypełnianie dyrektywy Unijnej.

Przypomnijmy, że Komisja Europejska poinformowała w czwartek o przejściu do drugiego etapu procedury o naruszenie prawa UE w związku z niewdrożeniem przez Polskę przepisów w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych.

Chodzi dokładnie o wdrożenie dyrektywy z 22 października 2014 r. Jej głównym celem jest stworzenie wspólnych ram szeroko zakrojonej rozbudowy infrastruktury paliw alternatywnych w Europie. W dyrektywie określono minimalne wymogi dotyczące rozbudowy takiej infrastruktury, w tym punktów ładowania pojazdów elektrycznych oraz punktów tankowania gazu ziemnego i wodoru.

Źródło: onet.pl

Przeczytaj również